Loading

Meeskond

Meeskond

Meie meeskonnas töötavad väga suurte kogemustega psühholoogid, psühhoterapeudid, sotsiaaltöötajad, koolitajad ja väga erinevate kogemustega kogemusnõustajad

Ingrid Tiido

Psühholoog

Elus tuleb ikka ette olukordi, kus me ei tea, mida peale hakata iseenda, oma lastega, või elukaaslasega… Ma olen olemas, et aidata Sul mõista, mida Sa tegelikult tahad ning usaldan Sinu soovi kasvada ja muutuda. Olen hariduselt psühholoog, täiendanud ennast perelepituse ja supervisiooni (töönõustamise) valdkonnas.

Ingrid Tiido psühholoog
Age Tammeorg psühholoog

Age Tammeorg

Psühholoog

Mõned mõtted on meile sõbrad, mõned aga vaenlased. Sõbrad teevad meid rõõmsaks, vaenlased hirmutavad ja kurvastavad. Mõtted näitavad meile tee tunneteni. Tahan olla abiks, et leiaksid taas üles sõbrad ja võtame midagi ette vaenlastega.

Oman psühholoogiaalast kõrgharidust, ning olen ennast täiendanud kognitiiv-käitumisteraapia, süsteemse pereteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia ning teadveloleku koolitustel.

Teele Ööbik

Psühholoog

Olen hariduselt psühholoog ja psühhoterapeut, see tähendab - ma olen sulle toeks, kui sa tunned, et mõni mure on liiga keeruline ise lahendada või raske üksi kanda. Olen sulle teekaaslaseks ja aitan leida just sinu jaoks õiget lahendust või leevendust. Lõpetasin ülikooli 2001. aastal ja sealt saadik töötan sel alal. 2016. aastal omandasin psühhoterapeudi kutse. Elukogemused - nagu töö vanglas, hooldekodus, emaksolemine kolmele lapsele, abielu ja muu - on mulle juurde andnud palju mõistmist ja hoolimist inimeste erinevate vajaduste suhtes.

Vastuvõtud Tartus ja Tallinnas.

Teele Ööbik Psühholoog
Elena Ermakova psühholoog

Elena Ermakova

Psühholoog

Töötan täiskasvanutega ning alates 2010 aastast ka käitumisraskustega lastega ning nende vanematega. Kasutan inimeste aitamiseks dialooge, vaikust, loovteraapiat, muinasjututeraapiat, lõõgastusharjutusi. Mõistan, et iga inimene on unikaalne ja igaühele on individuaalne lähenemine. Leian, et kõige olulisem psühholoogilises töös on inimlik kontakt, sest siis ei ole oluline, mis sümptomitega klient tuli: me saame tööd teha!

Põhisuunad töös on eksistentsiaalne psühhoteraapia ja loovteraapia. Kõige rohkem on mul kogemusi selliste teemadega nagu sõltuvus ja kaassõltuvus, laste-vanemate suhtes, käitumisraskustega lapsed ja teismelised ning nende vanemad, depressioon ning töö raskete tunnetega.

Pille Varmann

Psühhiaater-psühhoterapeut

Olen rohkem kui 30-aastase töökogemusega arst spetsialiseerumisega sisehaigustele ja psühhiaatriale. Olen läbinud gestaltteraapia väljaõppe, alates 2013. aastast olen jungiaanlik analüütik. Muudest psühhoteraapia meetoditest
olen õppinud veel muusikateraapiat, traumateraapiat ja sümboldraamat.

Arstina pean oluliseks pühendumist tervenemisprotsessile ja head koostöösuhet arsti ja patsiendi vahel. Just sellises suhtes, kus arst ja patsient on võrdsed partnerid, saab tekkida usaldus, mis aitab parima tulemuseni jõuda. Kuna oman laiapõhjalist ettevalmistust, aitan teil orienteeruda meditsiini keerukas labürindis, vaadates inimese tervislikku seisundit alati ühe terviku, mitte osadeks lahutatuna. Arstina eeldan patsiendilt pühendumist ja regulaarset tööd iseendaga.

Pille Varmann psühhiaater
Marina Eero sotsiaaltöötaja

Marina Eero

Rehabilitatsioonimeeskonna juht, sotsiaaltöötaja

Olen hariduselt tervisejuht (nõustamise suund), täiendanud end sotsiaaltöö ja psühholoogia alal Tallinna Ülikoolis. Soomes täiendanud end sotsiaal- ja tervishoiu töötajate tööohutuse alal, millest kirjutasin ka diplomitöö. 

Kõik on maailmas olnud, midagi pole uut - seega on võimalik õppides ja kogemusi vahetades valmistuda elu ootamatuteks olukordadeks. Muudame enda nõrkused tugevusteks, hingehaavad kogemusteks.

+372 5451 6167
marina@libertas.ee

Sven Reiter

Sõltuvusnõustaja

Sven on Libertase asutajaliige. Alkoholi- ja ravimisõltuvuse taastumiskogemusega sõltuvusnõustaja. On ühendanud isikliku sõltumisest taastumise kogemuse, elutarkuse ning lugematud seda toetavad koolid-koolitused terviklikuks lifecoatch-tüüpi nõustamisprogrammiks. Selle aluseks on teadlik mõõdukus ja tasakaalukus kõigis eri eluvaldkondades – isiklik areng, paarisuhe/perekond, toitumine, kehaline aktiivsus, tööelu, hobid, … jne.

Nõustab nii grupis kui ka individuaalselt, nii Tartus kui Tallinnas.

sven@libertas.ee
+372 502 6129

https://libertas.ee/wp-content/uploads/2017/03/18320449_1397820203616845_4714862107158543169_o-400x420.jpg
https://libertas.ee/wp-content/uploads/2020/06/Caty-kogemusnoustaja-400x430.jpg

Caty Lebedev

Sõltuvusnõustaja

Olen pikast narkootikumide tarvitamisest taastumiskogemusega kogemusnõustaja. Läbinud ise 9-kuulise sõltuvushaigete rehabilitatsiooniprogrammi ja teinud läbi mitmeid sõltuvuse teemadel koolitusi. Usun, et erinevate ainete tarvitamise igas etapis on võimalik alustada taastumisega ja muuta oma elu. Sellel teekonnal soovin olla toeks ja nõustajaks igaühele.

Olen individuaal- ja grupinõustaja, eesti ja vene keeles

+372 5631 6013
caty@libertas.ee

Ene Kivi

Loovterapeut

Kunstiteraapia on psühhoteraapia vorm, milles kunsti ja loomingut kasutatakse teraapilistel eesmärkidel.

Kunst ja looming on olemuselt keeruliste tunnete vahendajad. Loomingu kasutamine teraapias puudutab selliseid tundeid, mida pole võimalik sõnadega väljendada. Kunstiteraapia metoodika põhineb veendumusel, et kunstimeediumi kaudu avaldub inimese sisemaailm.

Sümbolite kasutamise tasandil on võimalik kunstiteraapias inimesel uurida oma emotsioone ja uskumusi, vähendada stressi, leida lahendusi probleemidele ja konfliktidele ning täiustada oma arusaamu isiklikust heaolust.

Kunstiteraapia edendab emotsionaalset, füüsilist ja kognitiivset funktsioneerimist, mis täiustab eneseteadlikkust ja aitab kaasa soovitud muutustele.

eve kivi loovterapeut
Ethel Elor kogemusnõustaja

Ethel Elor

Kogemusnõustaja

Kaassõltuvuse kogemusnõustaja. Omab kogemust kaassõltuvuse mõjudest kõigis eluvaldkondades ja suhetes ning on jätkuval taastumise teekonnal. Läbinud Libertase kaassõltuvuse grupitöö programmi kahel korral. Inspireerib soov inimest ja elu sügavuti mõista ja tunnetada.

Nõustab Tallinnas ja Tartus, nii grupis kui ka individuaalselt.

Taavi Soiunen

Sõltuvusnõustaja

Olen sõltuvusnõustaja, kellel on isiklik kogemus noores eas alkoholi probleemsest tarvitamisest taastumisega. Praegu läbin terapeudi koolitust Euroopa suurimas transpersonaalse psühholoogia koolis Teadlik Mina. Nõustamistöös lähtun nii isiklikest kogemustest, koolitustel ja kursustel õpitust kui ka inimese individuaalsetest vajadustest. Ühtlasi olen toeks ja aitan inimesel luua terviklikumat pilti tema elust, et tõsta teadlikkust sõltuvusainete mõjust talle ja tema lähedastele. Annan talle praktilised tööriistad sõltuvusainete tarbimise vähendamiseks ja elukvaliteedi parandamiseks.

Nõustan Tartus, nii grupis kui ka individuaalselt.

Taavi noustaja
Külli Õiglane kogemusnõustaja

Külli Õiglane

Kogemusnõustaja

Olen õppinus transpersonaalset psühholoogiat, olen lõpetanud Imago suhteteraapia kliinilise baaskoolituse ja kogemusnõustajate koolituse. Tegutsen kogemusnõustaja, mentori ja grupinõustajana.

Kui sa soovid oma elus teha muudatusi, siis olen nõus sinuga sellele teele asuma. Teekaaslasena saan pakkuda sulle seda, mida ise olen omal rännakul kogenud ja endale teadvustanud. 

Pakun sulle abi kui:

  • elus on kriis ja sul on raske sellega toime tulla
  • koged leina või kaotust (ka lahutus, töökohast, tervisest või kodust ilmajäämine on kaotused)
  • lastetuse probleemid ja sul pole oma muret kellegagi jagada
  • vajad lapsevanemana või kasuvanemana nõustamist
  • kaassõltuvus ja läbipõlemine
  • keha annab märku elupingetest ja terviseprobleemidest

Brigita Prits

Kogemusnõustaja

Olen läbinud Avituse kogemusnõustajate baasväljaõppe. Olen alati olnud huvitatud inimestest ja soovist leida üles igaühe suurepärasus. Viimastel aastatel olen hakanud ennast täiendama, osaledes muuhulgas ka erinevatel koolitustel. See aitab mul paremini mõista enda käitumist ja selle taga olevaid mehhanisme. Selliselt oma teadlikkust kasvatades saan üha enam aru, kuidas saan ellu viia muutusi ja teha valikuid, mis oleksid heaks panuseks minu elule.

Nõustan nii grupis kui ka individuaalselt.

brigita-prits-kogemusnoustaja
anett-eliise-ott-kogemusnoustaja

Anett-Eliise Ott

Kogemusnõustaja

Depressioonist ja ärevusest taastumiskogemusega kogemusnõustaja. Mõistan ja oskan aidata sind, kui elu muutub totaalselt kroonilise füüsilise haiguse tõttu. Nõustajana lähtun erinevatest koolidest ja koolitustel õpitust ning loomulikult enda kogemusest. Pean oluliseks mõistmist ja iga inimese enda lugu.

Olen individuaal- ja grupinõustaja.

Matis Rodin

Kogemusnõustaja

Olen kogemusnõustaja, kelle teemadeks on bipolaarne meeleoluhäire, sotsiaalne ärevus ja taastumine koolikiusamisest, samuti aktiivsus- ja tähelepanuhäire täiskasvanutel. Kogemusnõustamise oskused olen omandanud Avituses ja Tallinna Vaimse Tervise Keskuses ning läbinud lisaks kriisinõustamise, leinanõustamise ja perenõustamise baaskursused.

Olen individuaal- ja grupinõustaja

matis-rodin-kogemusnoustaja
kristi-leppik-libertase-kogemusnõustaja

Kristi Leppik

Kogemusnõustaja

Kui ma pean end kuidagi määratlema, siis olen ma kunstnik, see on viis, kuidas elu mind kõnetab ja kutsub. Aga mul on veel üks kirg, see on psühholoogia, ja seda mu enda häirituse pärast, ma olen seda palju õppinud, aga ega ikka päris täpselt ei tea…

Aga üht tean ma küll päris kindlasti: me ei ole vead, mida peaks parandama, me oleme iseenda ainukordsed kehastused,  veel lahendamata iseendaks saavad mõistatused.  Ja see mis ma päriselt tean, põhineb mu enda kogemustel, kõik olen  omal nahal järele proovinud ja katse-eksituse meetodil kindlaks teinud ( jätkuvalt kogedes, katsetades ja eksides).

Tahan olla sinu  teekaaslaseks, kui sa käid samu radu, kirkas valguses ja sügavas varjus, põled tuhaks ja alustad taas. Otsid väljapääsu pimedatest tunde labürintidest, kus me köik vähemal, või rohkemal määral eksleme. Kutsusn sind seda kõike jagama ja kaardistama, et samm haaval  teadlikumaks saada. Iga samm on tähtis ja koos on lihtsam meeles pidada, et me ei ole vead, mida peaks parandama, vaid  head, mida peaks väljendama.

Kuna bipolaarsus hõlmab kahte erisuunalist dünaamikat, siis nendest äärmustest me lähtumegi,  tasakaalu otsingitel - nii isiklikul, kui grupi tasandil.

Kalle Hallik

Kogemusnõustaja ja ettevõtte juht

Suhtenõustaja, alko-narkosõltuvuse ja kaassõltuvuse nõustaja. Kalle on keskuse asutajaliige. Omab 18 aasta pikkust isiklikku taastumiskogemust ja on selle aja jooksul aidanud ühiskondlikus korras kümneid erinevate sõltuvuse käes vaevlevaid inimesi. Enne Libertasega liitumist võttis osa eneseabirühmade tööst ning osales ka nende korraldustoimkondades.

Nõustab nii grupis kui ka individuaalselt, nii Tartus kui Tallinnas.

+372 5043 547
kalle@libertas.ee

Kalle Hallik sõltuvusnõustaja