Loading
Piret Eit noortenõustaja Libertases

Piret Eit

Noortenõustaja, terapeut

Töötan Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias (TÜVKA) noorsootöö metoodika õppejõuna ja noorte psühholoogilise nõustajana Libertases.

Olen lõpetanud 1993. aastal geoloogia eriala (võrdsustatud magistriga) Tartu Ülikoolis, kus alustasin oma piiride tunnetamise õppimisega seiklemise ja välitegevuste kaudu alpiklubis „Firn“. Peale ülikooli sai minust huvikoolis matkaringi juhendajana ja seikluskasvatuse programmide, laagrite ja noorte projektide eestvedaja. Olen sidunud oma elu lastele ja noortele eeskujuks ja innustajaks olemisega. Olen töötanud lasteaias, huvikoolis, noortekeskuses, kutsekoolis ja ülikoolis. 2002/03 õ.-a. läbisin TÜVKA-s seiklusinstruktori koolitus aasta. Aastal 2010 omandasin esimest korda noorsootöö kutse, mis nüüdseks on uuendatud noorsootöötaja kutse 7. tasemel. 2012 aastal kaitsesin magistrikraadi „Noorsootöö ja sotsiaalne võrdsus“ (Master of Humanity) Soome rakenduskõrgkoolis HUMAK. Aastatel 2016-2021 olen täiendanud ennast ennast keha-meele-hinge teemadel erinevatel kursustel psühholoogia ja nõustamise valdkondades (Tartu Ülikoolis, Teadlik Mina Erakoolis ja Body Awareness Instituudis). Olen toetanud noori projekt “Noorte Tugila” raames ja praeguseks nõustan noori Libertases. Õpetan tulevastele huvijuhtidele noorsootööd ja elamuspedagoogikat välitegevuste, seikluskasvatuse ja laagrites osalemise kaudu. Toetan tudengeid kogukonna heaks tehtavate projektide eestvedamisel ja koordineerimisel.

Olen Eesti Noorsootöötajate Kogus coach https://enk.ee/tegevused/coachide-pank/

Olen rahvusvaheliselt sertifitseeritud psühhoterapeut (EUROTAse sertifikaat https://eurotas.org/pro-members/Eit-Piret/)

Mulle meeldib öelda elamuspedagoogika “isa” Kurt Hahni sõnadega „Sinu puudused on sinu võimalused“ ja “kes on kogenud, et suudab enamat, ei piirdu enam vähemaga”. Elukestva õppija ja teelolijana leian võimaluse arenguks igast olukorrast. Õiged lahendused tulevad õigel ajal, õiges kohas, koos õigete inimestega. Tegutsedes sean meeskonna edu kõrgemale isiklikest saavutustest.

Jälgige meid ka sotsiaalmedias:
RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me