Loading

ISTE projekt

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine KOV-is

ISTE programm

ISTE projekt e isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine KOV-is on mõeldud kohalikele inimestele, kes vajavad igapäevaelus toetamist, nõustamist ja abistamist, et iseseisvalt toime tulla ja osaleda ühiskonnaelus. 

Libertase Vaimse Tervise Keskus on selle projekti kaudu üheks partneriks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile, Harku ja Kiili vallavalitsustele. Meie kaudu saavad need omavalitsused osutada erinevaid teenuskomponente paljudele kohalikele abivajavatele elanikele.

Teenused, mida Libertas abivajajatele on valmis pakkuma on psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia üksikisikutele ning peredele, füüsilise tervise toetamise teraapiad, vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine, erinevatele kogemustele baseeruv kogemusnõustamine.

Täpsem info
ISTE projektist

Kellele

ISTE projekti abil saavad Libertasesse teenusele tulla raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega
tööealised isikud, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja kes elavad ning omavad sissekirjutust Tallinna linnas, Harku ja Kiili vallas.

I

Miks projektis osaleda

 • Sul on võimalus saada tuge ja nõustamist
 • Vajadusel saavad tuge ka Sinu pere ja lähedased
 • Sind aidatakse murede lahendamisel
 • Sul on inimesed, kellega jagada oma rõõme
 • Sul on võimalus arendada enda füüsilist ja vaimset tervist

I

Kuidas saad projektis osaleda?

 • Anna enda soovist teada oma valla või linna sotsiaaltöötajale
 • Koos sotsiaaltöötajaga selgitate välja Sinu toetusvajaduse:
  -  Teiste inimestega suhtlemisel
  -  Vaimse tervise hoidmisel
  -  Füüsilise tervise eest hoolitsemisel
  -  Liikumisel nii kodus kui väljaspool kodu
  -  Töö ja õppimisega seotud tegevustes
  -  Vaba aja sisustamisel
  -  Igapäevaeluga toimetulekul
 • Leiad teenusepakkujate nimekirjast Libertase ja helistad meie registreerimisnumbrile 54516167

I

Mida projektis osalemine Sulle annab?

 • Sulle pakutakse tuge Sinu kodukohas
 • Sulle pakutakse tuge tegevustes, millega Sul endal võib olla keeruline toime tulla
 • Sulle pakutakse tuge tegevustes nii palju, kui Sa seda vajad
 • Sinu jaoks on olemas inimene, kelle poole saad vajadusel pöörduda

I

Projekti lühitutvustus

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. Projekt kestab kuni 31.12.2024.a.

Sisuliselt on erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, millest kombineeritakse abivajavale inimesele ja tema perele sobiv teenuspakett. See võimaldab teenust osutada paindlikumalt, kasutajasõbralikumalt ja kaasavamalt. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist.

Projekti kohta leiab rohkem infot Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Samuti leiab infot projekti ja selles osalevate asutuste kohta Tallinna kodulehelt: www.tallinn.ee/est/Isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamine-kohalikus-omavalitsuses

Harku valla kodulehelt:  https://harku.ee/projektid1/

Kiili valla kodulehelt: https://www.kiilivald.ee/isikukeskse-erihoolekande-teenusmudeli-rakendamise-pilootprojekt-iste-

https://libertas.ee/wp-content/uploads/2023/06/MicrosoftTeams-image-27-250x125.png
KAASAV

Sind kaasatakse, toetatakse ja nõustatakse otsuste ja valikute tegemisel kogu projekti jooksul


ISIKUKESKNE

Sulle pakutakse just Sinule vajalikke tegevusi


TAASTUMINE/ARENG

Koos toetava nõustajaga saad planeerida tegevusi enda eesmärkideni jõudmiseks


KOGUKONNAPÕHINE

Sind toetatakse Sinu koduses keskkonnas, et saaksid jääda iseseisvaks ja otsustada ise oma elukorralduse üle


I

Teenuse koordinaator Libertases

I

Marina Eero sotsiaaltöötaja

Olen hariduselt tervisejuht (nõustamise suund), täiendanud end sotsiaaltöö ja psühholoogia alal Tallinna Ülikoolis.

Täpsem informatsioon