Loading

Noorte sõltuvusalane tugiteenus

Noorte sõltuvusalane tugiteenus

Noorte rühm

Noorte sõltuvusealase tugiteenuse puhul on tegemist Libertase poolt kasutatava Minnesota programmi (Relapse Prevention ja Living in Balance) noortele mõeldud sotsiaalharidusliku  versiooniga SELGE NOORUS. Programmi eesmärgiks on riskirühma kuuluvate noorte harimine sõltuvuse tekkimise põhjustest, nende vabastamine sõltuvuslikust käitumisest ja teadmiste jagamine keemilisest sõltuvusest kui laastavast ja elukvaliteeti langetavast haigusest.

Programmi üheks põhiküsimuseks on, kuidas hakkama saada ühiskonna poolt rakendatavate topeltstandarditega alkoholi ja uimastite tarvitamise suhtes. Tegevusse kaasatakse alati ka lapsevanemad.

Programm koosneb grupi- ja individuaalteraapiast, mida toetavad koduülesanded ja loovteraapia harjutused. Rühmateraapia kestvuseks on 1-2 h korraga. Rühm käib koos kord nädalas nii Tartus kui Tallinnas, vajadusel ka õppetöö vaheajal.

Programmi SELGE NOORUS
REGISTREERUMINE

Kellele

Sotsiaalprogramm on suunatud 13-18-aastastele noortele, kelle puhul kas vanemad, kool või omavalitsuse vastavad ametnikud on märganud alkoholile ja/või uimastitele liigse tähelepanu osutamist ja tarvitamist või siis on korrakaitse organid registreerinud õigusrikkuva käitumise psühhotroopsete ainete, alkoholi, tubaka või ravimite tarbimise või käitlemise näol.

Kui teil lapsevanematena tekib kahtlus, et teie laps tarvitab sõltuvusaineid, tuleks teil alustuseks tulla koos lapsega või ilma temata meie juurde konsultatsioonile. Vastavalt konsultatsiooni tulemusele saame koostada oma arvamuse, kas teie laps vajab kaasamist SELGE NOORUS programmi. Samuti koos meie asjaajajatega leiame võimaluse programmis osalemise finantseerimiseks.

Meie sotsiaalprogramm on mõeldud mõjutusvahendiks noore edaspidise käitumise muutmiseks. Peale lastevanemate endi saavad programmi suunata ka erinevad ametiasutused - omavalitsuste lastekaitsjad, politsei, prokuratuur ning kohtuvõimuorganid. Enne programmis osalemise kinnitamist toimub iga suunatud noorukiga kindlasti ka eelvestlus.

AA

Eesmärk

Libertase "noorte sõltuvusalane tugiteenus" e sotsiaalprogramm ELU SELGENA on loodud teaduspõhiselt erinevates uuringutes kinnitust leidnud Motiveeriva Intervjueerimise (MI), Kognitiivse käitumisteraapia (KKT), Relapse Prevention programmi ja mindfulness'i (ärksameelsuse) tehnikaid kasutades.

Lühikirjelduses toome välja olulisemad elulised valdkonnad, mida programm puudutab.

Eesmärgiks on riskirühma kuuluvate noorte:

 • harimine sõltuvuse tekkimise põhjustest
 • vabastamine sõltuvuslikust käitumisest
 • teadmiste jagamine keemilisest sõltuvusest kui laastavast ja elukvaliteeti langetavast haigusest.

Programmi üheks põhiküsimuseks on, kuidas hakkama saada ühiskonna poolt rakendatavate topeltstandarditega alkoholi ja uimastite tarvitamise suhtes. Tegevusse kaasatakse alati ka lapsevanemad.

A

Lühikirjeldus

Tegemist on Libertas Kliiniku poolt kasutatava Minnesota programmi noortele mõeldud versiooniga, mille eesmärgiks on riskirühma kuuluvate noorte harimine sõltuvuse tekkimise põhjustest, nende vabastamine sõltuvuslikust käitumisest ja teadmiste jagamine keemilisest sõltuvusest kui laastavast ja elukvaliteeti langetavast haigusest.  Noorte sõltuvusealase tugiteenuse üheks põhiküsimuseks on, kuidas hakkama saada ühiskonna poolt rakendatavate topeltstandarditega alkoholi ja uimastite tarvitamise suhtes. Tegevusse kaasatakse alati ka lapsevanemad.

Libertas Kliinikul on antud projekti läbiviimisega juba pea kolme aastane kogemus Tartus. Esimene grupp tuli seal kokku 2018 a sügise algul.

Teismeliste ja noorte osa

Programm koosneb grupi- ja individuaalteraapiast, mida toetavad koduülesanded ja loovteraapia harjutused. Rühmatöös käsitleme teemasid, mis on seotud sõltuvusainete tarvitamisega, nendega seonduvate tagajärgede analüüsimisega ja probleemidega, mida edasine tarvitamine endaga kaasa võib tuua. Rühmateraapia kestvuseks on 1-2 h korraga. Rühm käib koos kord nädalas, vajadusel ka õppetöö vaheajal.

Programm koosneb 12 sessioonist, igal grupiteraapia korral tutvustame noortele ühte „projekti sammu“. Programmi kuulub näiteks:

 • eelneva sõltuvusainete tarvitamise kogemuste arutelu ja neile hinnangu andmine;
 • eituse, valetamise ja aususe (moraali) hetkeseis ja nende tähtsus meie elus üldisemalt, kuidas „hakata ausaks“;
 • õpetus elu nautimiseks ilma aineteta;
 • suhtlema õppimine jne.

Programm toimub nonstopina, 12 sessiooni läbimisel hakkab programm jälle uuesti otsast peale.

Grupp on lahtine, uued osalised liituvad sellega kohe, kui nad meile suunatakse.

Individuaalses nõustamises räägime isiklikematel teemadel, millest noored rühmas rääkida ei soovi/ei julge. Sealjuures käsitleme suhteid perekonnas ja lähedaste sõpradega. Eesmärgiks on saada noortega selline kontakt, et nad  räägiksid täiesti avatult oma tegemistest, soovidest ja tegelikest muredest. Individuaalse teraapia kestvus on 1 h.

Temaatiline kava

 • Programmi tutvustamine
 • Meeled
 • Eitus - valed - ausus
 • Muutused meie elus ja nendega toimetulek
 • Positiivne ja negatiivne ellusuhtumine
 • Sotsiaalsed suhted - perekond, sõbrad koolikaaslased, trennikaaslased jne
 • Mina kontseptsioon ja enesehinnang
 • Andestamine
 • Sihid ja eesmärgi
 • Vajadused
 • Väärtused
 • Usaldamine

Lastevanemate osa

Programmi mõju oleks poolik , kui me ei tegeleks ka lapsevanemate nõustamisega. Vanemate tugirühma töös peaksid osalema nii isad kui ka emad ja seal käsitleme teemasid, mis tulenevad noorte käitumisest ja vanemate-laste vahelistest pingetest. Lisaks on rühmateraapia neile vajalik ka oma isiklike pingete välja rääkimiseks. Vanemate rühm käib koos korra kuus.

L

Oodatavad tulemused e millal on programm läbitud

Programm loetakse suunatud noore puhul läbituks siis, kui temaga tegelev terapeut näeb, et noor on programmi poolt jagatava teabe omandanud ja tema käitumises on toimunud muutused.

 • Sõltuvusainetega suhte "halvenemine"
 • Iseendast ja oma käitumisest selgem ja parem arusaamine
 • Suhete paranemine lähedastega
 • Suhete paranemine kooli ja ametnikega
 • Uute sõprade leidmine

L

Grupitöö reeglid

 • kõik, mida me räägime, jääb meie vahele
 • usalduslikkus
 • lahkus
 • toetus
 • osalemisõigus
 • vaikimisõigus

Tagasiside

sellest on nüüd juba paar aastat möödas, kui teie juures käis vastuvõtul üks teismeline depressiivne poiss .. kooli jõudis harva ja kõik muud probleemid.. Täna sisuliselt 2 aastat hiljem mõtlesin, et kirjutan kuidas meil läheb... ja mis viga kirjutada kui läheb suurepäraselt... õpingud kutsekas lähevad suurepäraselt .. terve eelmise õppeaasta käis ta koolis kõik päevad, mis COVID lubas ja kutsekas lubas üsna palju...jõudis kooli iga päev esimeseks tunniks, vahel küll pool magades, aga füüsiliselt kohal...On kaks suve teinud erialast tööd...tal on oma, päris oma koer...mitte et meil peres neid muidu vähe oleks olnud, aga nüüd on see päris õige ja oma...ja ta päriselt tegeleb temaga...ta käib sisuliselt iga päev pärast kooli sõpradega jõusaalis ja meil ei ole ammu mingeid narko või alko probleeme...ma magan täiesti rahulikult kui ta läheb sõpradega välja. Ka väga keerulistes olukordades jääb ta rahulikuks. See ei ole apaatsus, see on tõsine sisemine rahu.
Aitäh kõige eest, vestlused teiega meeldisid talle väga ja ta vajas neid väga.

Aitäh, et olemas olete.

Ema

Kus ja millal

TALLINNAS - Noorte rühm käib koos Libertase Tallinna ruumides aadressil Koskla 16, III korrus (sissepääs maja tagant, parklapoolsest küljest) teisipäeviti, rühma algus 16:00

TARTUS - Noorte rühm käib koos Libertase Tartu ruumides aadressil Vaksali 17, 0 korrus, kab. 003 esmaspäeviti, rühma algus 16:00. Tartu linna poolt suunatud noortele on teenus tasuta.

Meie grupijuhid

Andres Põhjala

Andres Põhjala

Kogemus- ja sõltuvusnõustaja, Tartu osakonna juht

Kogu minu täiskasvanuelu jooksul on mul probleem olnud sõltuvustega. Suurimateks neist on alkoholisõltuvus ja kaassõltuvus. Läbi terapeudiõpingute transpersonaalse psühholoogia koolis Teadlik

Piret Eit

Noortenõustaja, terapeut
Eleri Tuulik

Eleri Tuulik

Kogemus- ja sõltuvusnõustaja

Hinnad

TARTU LINNA POOLT SUUNATUD NOORTELE ON TEENUS TASUTA.
https://libertas.ee/wp-content/uploads/2021/07/Hinnakiri5-270x400.jpg

Enne programmiga liitumist, palume
REGISTREERUDA