Loading

Depressioonirühm Tallinnas

Depressioonirühm Tallinnas

Depressioon

Sa ei tunne elust rõõmu ja oled justkui vajunud mülkasse? Tunned ennast üksi ja ei oska leida teed välja rõõmsamasse ja kergemasse ellu? Depressioonigrupist leiad ainulaadse toetuse – inimesed, kes on samal teekonnal. Kuuled lootustandvaid lugusid ja koged sügavamat mõistmist, kui mujal. Saad teada, millest üldse tekib depressioon ja õpid tehnikaid, nippe ja läbikatsetatud strateegiaid, kuidas depressioonist vabaneda. Et elada vaba, loovat ja tähendusrikast elu.

Libertas Kliiniku depressioonirühm jätkab sel suvel alustatud kooskäimist. Alates septembrist hakkab grupp toimuma igal nädalal kolmapäeviti 18:00 kuni 20:00 avatud rühma põhimõttel. See tähendab, et kogu hooaja vältel saavad uued inimesed grupiga liituda. Kohal võib käia kas iga kord või vastavalt vajadusele ja võimalusele.

Depressioonigruppi
REGISTREERIMINE

Kellele

Depressioonigrupp on mõeldud kõigile inimestele, kes tunnevad, et nende elu varjutab masendus, nad on jäänud ummikusse ja ei suuda elada täiel rinnal. Diagnoosi olemasolu pole vajalik.

Osaleda võivad ka depressioonis inimese lähedased või perekonnaliikmed. See aitab paremini lähedast mõista ja toetada ning samas ka ennast hoida, et mitte kõrval läbi põleda.

Programm sobib ka bipolaarse häirega inimestele. Kõrgendatud meeleolu seisundis võib grupijuht seada osalemisele teatud piirangud.

Programm

Grupi üks kord kestab 2 tundi. Grupis on tavaliselt 5-15 inimest.

Umbes pool tundi räägib grupijuht teemast, sellele järgneb arutelu, küsimused-vastused ja kommentaarid või praktiline tehnikate läbi harjutamine. Kaasnevad kodused ülesanded. Võib ka lihtsalt kuulata ja mitte kaasa rääkida.

Iga hooaja jooksul läbime järgmised teemad:

Taustategurite teemablokk
 1. Saame tuttavaks. teiega ja tegemistega.
 2. Miks mul on depressioon, ärevus, tunnete kõikumine? 1 – Keha, ,,mina ise’’, ,,teised’’, kogemused, …
 3. Miks mul on depressioon, ärevus, tunnete kõikumine? 2 – Inimesed meie ümber
 4. Isikuseomadused, iseloom – kas ja kuidas mõjutab?
 5. Närvisüsteemi töö taust – kuidas me toimime?
 6. Oma Loo ja Oma uue loo loomine
 7. Filmi vaatamine ja arutelu
Uute oskuste omandamise teemablokk
 • Abivõimalused
 • ,,Musta ruudu” ülesanne, meeleolupäevik
 • Minu isiklikud reeglid
 • Mõtete juhtimise tehnika
 • Probleemilahendamise tehnikad
 • Minu suhted ja suhtluslaad
 • Enesekehtestamine, suhtlustehnikad
 • Lõõgastustehnikad 1 – lihaste lõõgastamine, lõõgastav hingamine
 • Lõõgastustehnikad 2 – lõõgastavad pilditehnikad
 • Jõuvarude leidmine endas

Grupi taust

Oleme Avituse depressioonirühma edasiviijad. Avituse depressioonirühm on toiminud alates 2004 aastast - seega juba üle viieteistkümne aasta. Meie eesmärgiks on kanda edasi nendepoolt loodut. Rühmatöö eeskujuks on programmid mujalt maalimast – Peter M. Lewinsohni rühmatöö programm „Toimetulek depressiooniga” ja Barcelona bipolaarse häire rühmatöö programm. Oleme neid programme kohandanud Eesti inimeste jaoks. Aastate jooksul oleme viinud programmis osalejatega läbi viinud uuringuid ning vastavalt sellele sisu veelgi arendanud ning viimistlenud, et see kõige paremal viisil aitaks inimesel leida tee depressioonist välja.

Grupitöö programmis on kombineeritud kokku erinevad teoreetilised teadmised ja tehnikad. Kasutatud teoreetilisteks lähtepunktideks on:

 • kognitiiv-käitumuslik teraapia
 • lahendusekeskne lühiteraapia
 • mindfulness
 • loovteraapia
Hoopis teise õhkkonna loob meie gruppides see, et läbiviijaks on kogemusnõustaja – see tähendab inimene, kes on depressiooni omal nahal kogenud. See lisab hindamatut elutarkust ning sügavat mõistmist.
 

 

Grupitöö reeglid

 • kõik, mida me räägime, jääb meie vahele
 • usalduslikkus
 • lahkus
 • toetus
 • osalemisõigus
 • vaikimisõigus

Kus ja millal

Depressioonirühm käib koos Libertase Tallinna ruumides aadressil Koskla 16 kolmapäeviti  18:00-st kuni ca 20:00-ni

 

Hinnad

Hind on septembris 5 EUR kord, kuutasu korraga makstes 18 eurot
Alates oktoobrist, kui meie nõustajad on kätte saanud kogemusnõustaja tunnistuse on korra hind 15 eurot või kuutasu 50 eurot.

 

Meie grupijuhid

Depressioonigrupi grupijuhid osalevad kogemusnõustamise väljaõppel, diplomeeritud kogemusnõustajateks saavad nad septembris.

brigita-smorzhetski
Brigita Prits

Hetkel olen läbimas Avituse kogemusnõustajate baasväljaõpet. Olen alati olnud huvitatud inimestest ja soovist leida üles igaühe suurepärasus. Viimastel aastatel olen hakanud ennast täiendama, osaledes muuhulgas ka erinevatel koolitustel. See aitab mul paremini mõista enda käitumist ja selle taga olevaid mehhanisme. Selliselt oma teadlikkust kasvatades saan üha enam aru, kuidas saan ellu viia muutusi ja teha valikuid, mis oleksid heaks panuseks minu elule.

anett-eliise-ott
Anett-Eliise Ott

Registreerumine

Enne esimest korda gruppi tulemist täida palun registreerimisvorm

Registreeru

Depressioonigruppi registreerumine