Loading

Uimastisõltuvuse ravi

Uimastisõltuvuse ravi

uimastisoltuvuse-ravi

Narkosõltuvus e uimastisõltuvus e narkomaania on kinnismõtteline harjumus tarvitada narkootilisi aineid, opioide, kannabinoide, hallutsinogeene ja muid psühhotroopseid meeleolu muutvaid aineid, millel on nii tarvitajale endale kui ka ühiskonnale hukutavad tagajärjed. Sõna on tulnud ladina keelest ja tähendab kirge. Narkosõltuvuse häire on vaimu haigus, mis väljendub narkootilistest ainetest psüühilises ning füüsilises sõltuvuses olemises. Uimastisõltuvuse häire kuulub keemiliste sõltuvushäirete hulka ja on seepärast krooniline ja ravimatu ajuhaigus, mida iseloomustab kontrolli kaotus narkootiliste ainete üle. Uimastisõltlane e narkomaan on inimene, keda iseloomustab kontrollimatu soov tarvitada uimastavaid ained. Tavaliselt jätkavad nad uimastite kasutamist hoolimata sellest, et ainete tarvitamise tulemuseks on olnud äärmiselt negatiivsed tagajäred.

Narkootiliste ainete tarvitamine ei erine kuidagi nikotiini, ravimite või alkoholi tarvitamisest. Kõigil neil ainetel on üks ühine omadus, nad pakuvad inimesele ajutist toe ja naudingu illusiooni. Need ained muudavad meie meeleolu.

Inimene on uimastisõltlane, kui ta ise tunneb, et uimastite tarvitamine segab tema igapäevast tavalist elu.

Libertases kasutatavad MINNESOTA tüüpi programmid sobivad uimastisõltlastele, kes on läbinud võõrutusravi. Me ei tegele kahjude vähendamisega, ei vaheta süstlaid ega jaga metadoni. Me tegeleme uimastisõltuvuse psühholoogilise poolega. Läbides meie programmi omandab sõltlane lõpuks võime elada täisväärtuslikku ja õnnelikku elu ilma aineid tarvitamata.

   Loobu sõltuvusest OMA PAREMA ELU kasuks.

Uimastisõltuvuse sümptomid

On olemas haigused, millest on võimalik terveks ravida ja on olemas haigused, millele pole ei ravimit ega ka ravi (näit. allergiad). Narko- ja ravimisõltuvus kuulub viimaste hulka, see on ravimatu ja krooniline haigus ning kui selle arengut ei peata, siis lõpeb sõltuvushaige elu pigem varem kui hiljem surmaga.

Peale meie kodulehel oleva DAST testi saab narkomaaniat e uimastisõltuvust  diagnoosida Ülemaailmse Tervishoiuorganisatsiooni poolt testi ICD-10 lihtsa küsimustiku alusel:

Kas teil on esinenud kolm või enam allpool olevatest nähtudest üheaegselt kuu või ka vähema aja jooksul viimase 12 kuu sees:

 1. Tugev või sunnitud soov tarbida narkootilist joovet tekitavat ainet.
 2. Tarbimise ja selle hulga üle kontrolli kaotamine, võimetus lõpetada tarbimist.
 3. Võõrutusnähtude (abstinentne sündroom) teke pärast narkootilise aine või ravimi tarbimise lõpetamist või tarbimise vähendamist, mis võib välja paista järgmiselt:
  3.1.  Antud ainele omase sümptomina;
  3.2. Võõrutusnähtude leevendamiseks või lihtsalt uimastite/ravimite mõju vähendamiseks tarvitatavate ravimite või muude ainete kasutamisel võõrutusnähtude teke või süvenemine.
 4. Suurenenud on uimasti/ravimi tolerantsus, mida iseloomustab:
  4.1. Sama narkojoobes oleku tunde saavutamiseks tuleb tarbitava aine koguseid suurendada;
  4.2. Varem tekkis sama koguse juures tugevam efekt
 5. Aine tarvitamine muutub elu mõtteks, mida iseloomustab:
  5.1. Huvi kaotus oma huvialade vastu, loobumine osaliselt või täielikult millestki, mis varemalt rahuldust pakkus;
  5.2. Suurem osa ajast kulub uimastite/ravimite hankimisele, nende tarvitamisele ja pohmellist väljumisele;
  5.3. Soiku on jäänud suhted ja töö.
 6. Uimastite/ravimite tarbimine jätkub olenemata sellest, et nende kasutamine viib jätkuvalt hävitavatele järelmõjudele, tekkinud on depressioon, ärevushäired ja/või muud terviseprobleemid.

Need sümptomid annavad haigusest täpse pildi. Kasutades seda testi on võimalik anda hinnang iseenda ja oma lähedaste olukorrale. Samas ei ava need kriteeriumid haiguse mehhanismi, selle põhjuseid, ravimeetodeid ega ka meetodeid, kuidas seda kindlasti ravida ei tohiks.

NARKOTEST
Kindlaim viis vabaneda uimastisõltuvusest

 1. Täida narkotest
 2. Kui testi läbides saad teada, et tuleb meiega ühendust võtta, siis helista või kirjuta meile
 3. Lepime kokku esmakonsultatsiooni aja, mille hind on 60 €
 4. Teraapiavõimalused:
  TASUTA
  - läbi Töötukassa rehabilitatsiooniprogrammi
  - läbi Sotsiaalkindlustusameti
  rehabilitatsiooniprogrammi
  - läbi ISTE projekti
  - Saue ja Elva valla kodanikel
  TASULINE

  - 1050 € või 360 € kuus 3-kuuline programm MINNESOTA 3
  - 1520 € või 280 € kuus 6-kuuline programm MINNESOTA 6
  - 2290 € või 200 € kuus 12-kuuline programm MINNESOTA 12

  HINNAKIRI

BRONEERI AEG

ELVA RAADIO PODCAST - Elva valla elanikele on Libertase sõltuvusest vabanemise programmid tasuta


Uimastisõltuvuse ravi programm

Libertas Kliinikus toimub uimastisõltuvuse  ravi Relapse Prevention*, Living in Balance** ja Project Match*** programmide põhjal. Kõik need on USA päritolu, tõenduspõhised ja baseeruvad 12 sammulistel programmidel.

Meil ei ole võõrutust ja me ei ravi ravimitega.

Psühholoogiline sekkumine

Meie programmid on mõeldud psühholoogilise sekkumisena. Kui sõltlane on võõrutuskeskuses füüsilise sõltuvuse hetkeks kontrolli alla saanud, on tal aeg hakata tegelema sõltuvuse psüühilise poolega. Sest ainult füüsilise sõltuvuse kontrolli alla saamisest ei piisa. Selleks, et sõltlane saaks oma elu täielikult kontrolli alla tagasi, on vaja taastada kontroll ka sõltuvuse psüühilise poole üle ja meie programmid on just selleks üks parimaid hetkel Eestis kättesaadavaid vahendeid. Libertasesse tulekski tulla kohe pärast võõrutuse lõppu.

Päevakeskus uimastisõltlastele

Teraapia toimub päevakeskustes e siis teraapiaprotsess toimub pärast tööpäeva lõppu. See on ideaalne võimalus Teile, kellel on tekkinud kerge motivatsioon kaineks ja puhtaks saada, kuid Teil pole võimalust võtta puhkust stasionaarsesse taastusravikeskusesse minekuks. Te peate käima edasi tööl, koolis, Teil on kohustused oma pere ees jne. Meie teraapiarühmad ning individuaalsed nõustamised toimuvad pärast tööaega. Takistusi võib tekkida siis, kui Teil koos sõltuvusega on veel ka teisi meditsiinilisi või vaimse tervise probleeme.

Kellele sobib meie uimastisõltuvusest vabaneda aitav programm

Uimastisõltuvus on WHO määratluse järgi haigus e  psüühikahäire ja seda võib jagada kergeks, mõõdukaks või raskeks. Ambulatoorsed rehabilitatsiooniprogrammid, mida ka meie kasutame, sobivad paremini neile, kellel on kerged või mõõdukad sõltuvuse sümptomid e siis haigusega kaasnevad depressioon, ärevus või traumad ei kuulu raskete hulka.

Individuaalne lähenemine

Meie progrmmis koostatakse igale kliendile oma personaalne tegevuskava. Tavaliselt  sagedasemalt ja intensiivsemalt ravilt minnakse üle vähem inensiivsemale ravile. Esimesel kuul tuleb kliendil käia vastavalt kokkulepitud tegevuskavale ca 2 korda rühmateraapias ja 1 kord individuaalsel nõustamisel. Vajadusel on rühmateraapiate arvu võimalik viia kuni 4-le korrale nädalas. Pärast intensiivset esimest kuud hakkab kordade arv vähenema ja peale kolmandat kuud muutub see 1-ks korraks nädalas. Tegevuskavas võivad oma koha leida ka psühholoog ning psühhiaater, kuid  see tuleb juba eraldi kliendiga kokku leppida.

Teraapiagrupid on lahtist-tüüpi e nendega saab liituda kogu aeg.

Uimastisõltuvuse ravi programmide kirjeldus

Milliseid erinevaid rehabilitasiooniprogramme me pakume? Põhimine erinevus on programmi kestvuses ja selle intensiivsuses.

MINNESOTA PRO 3 või 6

Suurima intensiivsuse ja sekkumisega programm kogupikkusega kas siis 3 või 6 kuud. See baseerub Relapse Prevention*, Living in Balance** ja Project Match*** programmidel. Esimesel kuul 2 korda nädalas grupiteraapia erinevad vormid ja lisaks üks kord nädalas individuaalne nõustamisseanss. Alates teisest kuust grupiteraapiate sagedus jääb samaks kuid individuaalnõustamisi jääb poole vähemaks. Läbi kolme kuu töötab kliendiga ka psühholoog või psühhiaater. Programmi läbimise järel soovitame jätkata enesearengut tasulisel järelteenusel programmis POSTMINNESOTA või tasuta Libertase ruumides toimetavas või mõnes teises Eesti AN või AA rühmas.

MINNESOTA 6 või 12

Programmi pikkuseks 6 või 12 kuud. See baseerub Relapse Prevention*, Living in Balance** ja Project Match*** programmidel. Esimesel kuul 2 korda nädalas grupiteraapia erinevad vormid ja lisaks üks kord nädalas individuaalne nõustamisseanss. Alates teisest kuust grupiteraapiate sagedus jääb samaks kuid individuaalnõustamisi jääb poole vähemaks. Alates neljandast kuus klient jääb käima 1 kord nädalas järelprogrammi rühmas. Programmi läbimise järel soovitame jätkata enesearengut tasulisel järelteenusel programmis POSTMINNESOTA või tasuta Libertase ruumides toimetavas või mõnes teises Eesti AN või AA rühmas.

MINNESOTA 3

Programmi pikkus 3 kuud. See baseerub Relapse Prevention*, Living in Balance** ja Project Match*** programmidel. Esimesel kuul 2 korda nädalas grupiteraapia erinevad vormid ja lisaks üks kord nädalas individuaalne nõustamisseanss. Alates teisest kuust grupiteraapiate sagedus jääb samaks, kuid individuaalnõustamisi jääb poole vähemaks. Programmi läbimise järel soovitame jätkata enesearengut tasulisel järelteenusel programmis POSTMINNESOTA või tasuta Libertase ruumides toimetavas või mõnes teises Eesti AN või AA rühmas.

MINNESOTA PERSONAL

Programmi pikkuseks 6 kuud. See baseerub Relapse Prevention* ja Project Match*** programmidel. Ainult individuaalnõustamised 1 kord nädalas. Programmi läbimise järel soovitame jätkata enesearengut tasulisel järelteenusel programmis POSTMINNESOTA või tasuta Libertase ruumides toimetavas või mõnes teises Eesti AN või AA rühmas.

POSTMINNESOTA

Nn järelteenuse programm. See on 1 kord nädalas toimuv nõustaja-terapeudi poolt juhitav grupiteraapia ja see on mõeldud klientidele, kes on mõne meie intensiivprogrammi juba läbinud.

* Witkiewitz, Katie & Marlatt, G. (2004). Relapse Prevention for Alcohol and Drug Problems: That Was Zen, This Is Tao.. The American psychologist. 59. 224-35. 10.1037/0003-066X.59.4.224.

** Psychosocial Treatments for Cocaine Abuse 12-Month Treatment Outcomes JEFFREY A. HOFFMAN, PhD,* BARRY D. CAUDILL, PhD,* JOSEPH J. KOMAN, III, PhD,t JAMES W. LUCKEY, PhD, PATRICK M. FLYNN, PhD4 DALE W. MAYO, MA* 5Center for Drug Treatment and Research, The Koba Institute, Inc., 1156 fifteenth Street, NW., Suite 200, Washington, DC 20005-1704-, fArlington, VA; Research Triangle Institute, Research Triangle Park, NC 27709-2194

*** NIAAA Reports Project MATCH Main Findings Archived 2007-10-29 at the Wayback Machine, Press release from National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Dec 1996. Retrieved 2007-05-25

Programmide maksumus

Enne teraapiaprogrammi valimist tuleb läbida esmane konsultatsioon hinnaga 60 €
Alkoholismi ravi programm 3 kuud
Alkoholismi ravi programm 6 kuud
Alkoholismi ravi programm 12 kuud
Individuaalne alkoholismi ravi programm
Alkoholismi ravi teraapiaprogramm 3 kuud
Alkoholismi ravi teraapiaprogramm 6 kuud
Alkoholismi ravi programm
Alkoholismi ravi lühiprogramm

Minnesota programmi läbimise eest on võimalik tasuda erineval moel. Absoluutse anonüümsuse annab rahastamine kliendi enda poolt. Ka siin on võimalikud variandid. Meie hinnakirjas on mitu kuutasuga järelmaksu paketti:
1. 3-kuuline standardpakett MINNESOTA 3 maksumusega 1050 eurot. Järelmaksuga variandi kuutasu on 360 eurot kuus.
2.  Pooleaastane standardpakett MINNESOTA 6  maksumusega 1520 eurot. Järelmaksuga variandi kuutasu on 280 eurot kuus.
3. Aastane standardpakett MINNESOTA 12 maksumusega 2290 eurot. Järelmaksuga variandi kuutasu on 200 eurot kuus.
4. 3-kuuline teraapiaprogramm MINNESOTA PRO 3 maksumusega 1290 eurot. Järelmaksuga variandi kuutasu on 450 eurot kuus.
5. Pooleaastane teraapiaprogramm MINNESOTA PRO 6 maksumusega 1880 eurot. Järelmaksuga variandi kuutasu on 330 eurot kuus.
4. Pooleaastase järelmaksuga 6-kuuline individuaalprogramm, mille kuutasu on 360 eurot kuus.

Tasuta on võimalik meie programmi saada sotsiaalse või tööalase rehabilitatsiooniteenuse kaudu, kuid selleks peab inimene vastama kindlatele tingimustele, eelkõige olema osalise töövõimega või täiesti töövõimetu.

Tasuta saavad meie teenusele Saue ja Elva valla kodanikud.

Meie esimesel konsultatsioonil on võimalik leida ka muid rahastusvariante. Teeme koostööd ka teiste omavalitsuste ja fondidega, ka tööandjatega.

Tasuta on võimalik ravile saada ka kandideerides Libertase tasuta kohale. Selleks tuleb esitada motivatsioonikiri aadressil kalle@libertas.ee

Sõltuvusnõustajad

Psühholoogid

Elena Ermakova psühholoog

Töötan täiskasvanutega ning alates 2010 aastast ka käitumisraskustega lastega ning nende vanematega. Kasutan inimeste aitamiseks dialooge, vaikust, loovteraapiat, muinasjututeraapiat,

Kaisa Linnamägi psühholoog

Olen õppinud psühholoogiat Tallinna Ülikoolis, kus lõpetasin magistriõpingud nõustamispsühholoogia suunal 2015. aastal. Lisaks olen läbinud Lahenduskeskse lühiteraapia algkursuse (2014),

Lilija Litvinenko psühholoog

Töötanud aastaid psühholoogina, nii individuaalselt kui gruppides. Töötanud lastega, noortega ja täiskasvanutega. Olnud bakalaureuse tööde juhendaja ning bakalaureuse tööde kaitsmise komisjonides.

Sõltuvusnõustajad

Caty Lebedev

Olen pikast narkootikumide tarvitamisest taastumiskogemusega kogemusnõustaja. Läbinud ise 9-kuulise sõltuvushaigete rehabilitatsiooniprogrammi ja teinud läbi mitmeid sõltuvuse teemadel koolitusi.

Eleri Tuulik kogemusnõustaja

Minu sooviks on õppida ja jagada teadmisi iseenda vaimse tasakaalu saavutamiseks. Olen õppinud kogemusnõustamist LUWi Koolituskeskuses ja täiendanud end Vaimse tervise esmaabis. Läbisin Laste

kalle-hallik

Alko-narkosõltuvuse ja kaassõltuvuse nõustaja. Kalle on keskuse asutajaliige ja juhtiv sõltuvusnõustaja. Omab 19 aasta pikkust isiklikku taastumiskogemust.