Loading

Tööalane rehabilitatsioon

Taastumise toetamine Libertas Kliiniku rehabilitatsioonikeskuses

Rehabilitatsioon Libertases

Libertas Kliiniku rehabilitatsioonikeskus pakub toetust inimestele, kelle osaline töövõime on põhjustatud psüühikahäiretest. Oleme erinevate sõltuvushäiretega inimesi aidanud mitmeid aastaid. Nüüd on meie ampluaasse lisandunud ka depressioon ja ärevushäired. Sinuga hakkavad tööle oma ala kõrgelthinnatud spetsialistid, kes just sinu situatsioonile vastavalt parimat tuge oskavad pakkuda.

Meil on valik erinevaid nõustamisi ja toetavaid ning edasiviivaid grupitöid. Sinu taastumise toetamisel saame kaasata sinu pere, sest lähedaste mõistmine ja õigel viisil pakutud abi on kõige olulisem kark, millele toetuda.

Teenuste kokku panemisel ja sihtide seadmisel kuulame sind, sest sina oled oma elu suhtes kõige suurem ekspert. Meie oleme teekaaslased, kes sinuga käänulisel teel kõrvuti kõnnivad ja vajadusel sind toetavad.

   Rehabilitatsiooniteenusele
REGISTREERIMINE

Kellele

Tööalast rehabilitatsiooni, millele suunamine käib läbi Eesti Töötukassa, saavad tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus (ehk vana hindamise järgi määratud töövõimetusprotsent)
 • osaline töövõime (uue hindamise järgi)
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad)
 • otsivad tööd (on registreeritud töötud)

Kui inimene saab uue töövõime hindamise järgi puuduva töövõime, siis ta tööalast rehabilitatsiooni ei saa. Sellisel juhul on talle ette nähtud sotsiaalne rehabilitatsioon, mida saab läbi Sotsiaalkindlustusameti.

Kus

Rehabilitatsiooniteenust pakume Tallinnas aadressil Kotka 16. Liikumispuudega  klientide teenindamine toimub Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides aadressil Endla tn 59-1.

Tartus pakume rehabilitatsiooniteenust aadressil Vaksali 17.

 

Kuidas teenusele pääseda?

 1. Kõigepealt peaksid sa ühendust võtma sulle sobiva Töötukassa esindusega ja leppima kokku kohtumise juhtumikorraldajaga rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks. Helistamisel tasub kohe mainida, et soovid rehabilitatsiooniteenust, siis lepitakse sulle kokku kohtumine õige inimesega.
 2. Töötukassa juhtumikorraldaja uurib sinuga kohtudes sinu probleemide, takistuste ja piirangute kohta. Üheskoos lepite te kokku rehabilitatsiooni eesmärgi – mida soovid saavutada teenuste toel. Eesmärk võib olla seotud tööga (näiteks: suudad säilitada töövõimet, suudad astuda samme töö leidmiseks vmt) või muude valdkondadega, mis mõjutavad sinu elukvaliteeti ja tegutsemisvõimet (näiteks: meeleolu on tõusnud, mul on rohkem energiat, julgen rohkem suhelda, oskan ennast kehtestada vmt).
 3. Peale vestlust Töötukassa juhtumikorraldajaga ja kinnitust, et sind suunatakse rehabilitatsiooniteenusele, on sul 7 tööpäeva aega, et ennast registreerida rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures. Libertas Kliinikusse teenustele registreerimiseks võta ühendust teenuse koordinaatoriga. Registreerimisel küsime sult erinevaid andmeid (nagu näiteks telefon, e-post, isikukood, töötukassa juhtumikorraldaja nimi jne), kõige parem on käepärast hoida töötukassast kaasa saadud Individuaalne Tööotsimiskava.
 4. Teenusele registreerimisel leiame sulle järgneva 2 nädala jooksul aja meie juures toimuvaks vestluseks, mille käigus paneme kokku sinu individuaalse tegevuskava.
 5. Vestlust viivad Libertas Kliinikus läbi 2-3 spetsialisti, kes jällegi täpsustavad sinu probleeme ja eesmärke. Samuti tutvustavad sulle meie võimalusi ning lepivad sinuga kokku, milliseid teenuseid ja millises mahus hakkad saama.
 6. Peale vestlust meie spetsialistidega koostame sulle 2 nädala jooksul tegevuskava, kus on kirjas teenused, eesmärgid ja mahud. Enne kui saadame tegevuskava Töötukassale saad selle üle vaadata.
 7. Töötukassal on 7 tööpäeva aega tegevuskava kinnitamiseks.
 8. Peale Töötukassa kinnitust alustame kuu aja jooksul teenuste pakkumisega.

 

Hinnakiri

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eest maksab Töötukassa, sinule on teenused tasuta.

Ühe tunni sisse on arvestatud kokku 60 minutit spetsialistitööd, millest 45 minutit kulub kliendikohtumisele.

Tavalise rehabilitatsiooniplaani kestvuseks on 12 kuud ja rahastatavaks summaks 1800 EUR.

Vajadusel maksab Töötukassa sulle (olenemata sellest, kas oled töötuna registreeritud või mitte)  rehabilitatsiooniteenusel osalemisel ka sõidu-ja majutustoetust.

Psühholoogi nõustamine
individuaalnõustamine 50 EUR
grupinõustamine 18 EUR / in

Tegevusterapeudi töö
individuaalnõustamine 50 EUR
grupinõustamine 18 EUR / in

Kogemusnõustamine
individuaalnõustamine 40 EUR
grupinõustamine 18 EUR / in

Sotsiaaltöötaja nõustamine
individuaalnõustamine 50 EUR
grupinõustamine 18 EUR / in

Loovterapeudi töö
individuaalnõustamine 50 EUR
grupinõustamine 18 EUR / in

Füsioterapeudi töö
individuaalnõustamine 50 EUR
grupinõustamine 18 EUR / in

Eripedagoogi nõustamine
individuaalnõustamine 50 EUR

Logopeedi nõustamine
individuaalnõustamine 60 EUR

Õe teenus  60 EUR

Psühhiaatri konsultatsioon
individuaalnõustamine 75 EUR

 

Meie rehabilitatsioonimeeskond

Libertas Kliiniku spetsialistid on erinevate koolkondade väljaõppe ja erineva taustaga. Meie rehabilitatsioonikeskuse üheks eeliseks on oma toibumiskogemusega kogemusnõustajaid –  need on inimesed,  kes on ise olnud sõltuvuses, depressioonis, kannatanud ärevushoogude all või kogenud muid elulisi kriise. Tänaseks on nad läbinud nõustamiskoolituse ja valmis oma kogemuste pinnalt teisi, kellel sama teekond jalge all, abistama ja toetama.

Age Tammeorg psühholoog
                       Age Tammeorg        
                           Psühholoog

Peame kandma oma peas rahulikke ja häid mõtteid, et kanda oma südames rahulikke, häid tundeid, et näha elu rahuldustpakkuva ja rõõmsana. Leiame koos üles need võimalused, et südames oleks rohkem rahu, rõõmu ja tasakaalu.Mõned mõtted on meile sõbrad, mõned aga vaenlased. Tahan olla abiks, et leiaksid taas üles sõbrad ja võtame midagi ette vaenlastega.
Oman psühholoogiaalast kõrgharidust, ning olen ennast täiendanud kognitiiv-käitumisteraapia, süsteemse pereteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia ning teadveloleku koolitustel.

Ingrid Tiido psühholoog
Ingrid Tiido
Psühholoog

„Meil ei ole oma elus valikut: me ei saa olla keegi teine, vaid ainult me ise.“
Elus tuleb ikka ette olukordi, kus me ei tea, mida peale hakata iseenda, oma lastega, või elukaaslasega… Ma olen olemas, et aidata Sul mõista, mida Sa tegelikult tahad ning usaldan Sinu soovi kasvada jamuutuda. Olen hariduselt psühholoog, täiendanud ennast perelepituse ja supervisiooni (töönõustamise) valdkonnas.

Liisa Paavel nõustaja
Liisa Paavel
Koolitaja, kogemusnõustaja

Liisa on kogemusnõustaja, grupijuht ja koolitaja. Ta naudib oma töös lahenduskeskse lühiteraapia, motiveeriva intervjueerimise ja loovmeetodite rakendamist. Liisa põhitöökoht on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonnas, kus ta superviseeritava psühhoterapeudina viib läbi mitmedimensioonilist pereteraapiat.

Kalle Hallik sõltuvusnõustaja
Kalle Hallik
Sõltuvusnõustaja

Mul on 17 aasta pikkune isiklik taastumiskogemus, mille  jooksul olen aidanud kümneid sõltuvuse käes vaevlevaid inimesi. Viimase kolme aasta jooksul olen seda teinud Libertas Kliinikus professionalselt kogemusnõustajana. 
Usun, et esialgu ka lootusetult tunduvast olukorrast on olemas väljapääs. Lihtsalt tahe tuleb enda sees üles leida ja tihtipeale on selleks alguses kõrvalist abi vaja. Julgustan Teid seda küsima, sest tulemused võivad olla väga nauditavad.

https://libertas.ee/wp-content/uploads/2017/03/18320449_1397820203616845_4714862107158543169_o-350x350.jpg
Sven Erik Reiter
Sõltuvusnõustaja

Alkoholi- ja ravimisõltuvuse taastumiskogemusega sõltuvusnõustaja. Olen ühendanud isikliku sõltumisest taastumise kogemuse, elutarkuse ning lugematud seda toetavad koolid-koolitused terviklikuks lifecoatch-tüüpi nõustamiprogrammiks. Selle aluseks on teadlik mõõdukus ja tasakaalukus kõigis eri eluvaldkondades – isiklik areng, paarisuhe/perekond, toitumine, kehaline aktiivsus, tööelu, hobid, … jne.

Jekaterina Kress
Psühhiaater

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimine

Võta ühendust teenuse korraldajaga või registreeri läbi alloleva vormi. 

https://libertas.ee/wp-content/uploads/2020/02/Marina-Eero-sotsiaaltöötaja_530-350x350.jpg
Marina Eero
Teenuste koordinaator, sotsiaaltöötaja

Pole tähtis - kas, millal ja kuhu, me enda elus jõuame. Tähtis on olla teel. Otsida, õppida, olla vaimus kohal igal päeval enese elus. Elu mõte on elu ise. 
Ehk alati ei ole me ainuisikuliselt enda eluloo stsenaristid, küll aga lavastaja, kujundaja, peaosa täitja. Kõik on maailmas olnud, midagi pole uut - seega on võimalik õppides ja kogemusi vahetades valmistuda elu ootamatuteks olukordadeks. Muudame enda nõrkused tugevusteks, hingehaavad kogemusteks. 
Olen hariduselt tervisejuht (nõustamise suund), täiendanud end sotsiaaltöö ja psühholoogia alal Tallinna Ülikoolis. Soomes täiendanud end sotsiaal- ja tervishoiu töötajate tööohutuse alal, millest kirjutasin ka diplomitöö.

Telefon: 5451 6167 
E-posti aadress: marina@libertas.ee