Loading

Tööalane rehabilitatsioon

Taastumise toetamine Libertas Kliiniku rehabilitatsioonikeskuses

Rehabilitatsioon Libertases

Libertas Kliiniku rehabilitatsioonikeskus pakub toetust inimestele, kelle osaline töövõime on põhjustatud psüühikahäiretest. Oleme erinevate sõltuvushäiretega inimesi aidanud mitmeid aastaid. Nüüd on meie ampluaasse lisandunud ka depressioon ja ärevushäired. Sinuga hakkavad tööle oma ala kõrgelthinnatud spetsialistid, kes just sinu situatsioonile vastavalt parimat tuge oskavad pakkuda.

Meil on valik erinevaid nõustamisi ja toetavaid ning edasiviivaid grupitöid. Sinu taastumise toetamisel saame kaasata sinu pere, sest lähedaste mõistmine ja õigel viisil pakutud abi on kõige olulisem kark, millele toetuda.

Teenuste kokku panemisel ja sihtide seadmisel kuulame sind, sest sina oled oma elu suhtes kõige suurem ekspert. Meie oleme teekaaslased, kes sinuga käänulisel teel kõrvuti kõnnivad ja vajadusel sind toetavad.

   Rehabilitatsiooniteenusele
REGISTREERIMINE

Kellele

Tööalast rehabilitatsiooni, millele suunamine käib läbi Eesti Töötukassa, saavad tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed:

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus (ehk vana hindamise järgi määratud töövõimetusprotsent)
 • osaline töövõime (uue hindamise järgi)
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad)
 • otsivad tööd (on registreeritud töötud)

Kui inimene saab uue töövõime hindamise järgi puuduva töövõime, siis ta tööalast rehabilitatsiooni ei saa. Sellisel juhul on talle ette nähtud sotsiaalne rehabilitatsioon, mida saab läbi Sotsiaalkindlustusameti.

Kus

Rehabilitatsiooniteenust pakume Tallinnas aadressil Kotka 16. Liikumispuudega  klientide teenindamine toimub Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides aadressil Endla tn 59-1.

Tartus pakume rehabilitatsiooniteenust aadressil Vaksali 17.

 

Kuidas teenusele pääseda?

 1. Kõigepealt peaksid sa ühendust võtma sulle sobiva Töötukassa esindusega ja leppima kokku kohtumise juhtumikorraldajaga rehabilitatsioonivajaduse hindamiseks. Helistamisel tasub kohe mainida, et soovid rehabilitatsiooniteenust, siis lepitakse sulle kokku kohtumine õige inimesega.
 2. Töötukassa juhtumikorraldaja uurib sinuga kohtudes sinu probleemide, takistuste ja piirangute kohta. Üheskoos lepite te kokku rehabilitatsiooni eesmärgi – mida soovid saavutada teenuste toel. Eesmärk võib olla seotud tööga (näiteks: suudad säilitada töövõimet, suudad astuda samme töö leidmiseks vmt) või muude valdkondadega, mis mõjutavad sinu elukvaliteeti ja tegutsemisvõimet (näiteks: meeleolu on tõusnud, mul on rohkem energiat, julgen rohkem suhelda, oskan ennast kehtestada vmt).
 3. Peale vestlust Töötukassa juhtumikorraldajaga ja kinnitust, et sind suunatakse rehabilitatsiooniteenusele, on sul 7 tööpäeva aega, et ennast registreerida rehabilitatsiooniteenuse osutaja juures. Libertas Kliinikusse teenustele registreerimiseks võta ühendust teenuse koordinaatoriga. Registreerimisel küsime sult erinevaid andmeid (nagu näiteks telefon, e-post, isikukood, töötukassa juhtumikorraldaja nimi jne), kõige parem on käepärast hoida töötukassast kaasa saadud Individuaalne Tööotsimiskava.
 4. Teenusele registreerimisel leiame sulle järgneva 2 nädala jooksul aja meie juures toimuvaks vestluseks, mille käigus paneme kokku sinu individuaalse tegevuskava.
 5. Vestlust viivad Libertas Kliinikus läbi 2-3 spetsialisti, kes jällegi täpsustavad sinu probleeme ja eesmärke. Samuti tutvustavad sulle meie võimalusi ning lepivad sinuga kokku, milliseid teenuseid ja millises mahus hakkad saama.
 6. Peale vestlust meie spetsialistidega koostame sulle 2 nädala jooksul tegevuskava, kus on kirjas teenused, eesmärgid ja mahud. Enne kui saadame tegevuskava Töötukassale saad selle üle vaadata.
 7. Töötukassal on 7 tööpäeva aega tegevuskava kinnitamiseks.
 8. Peale Töötukassa kinnitust alustame kuu aja jooksul teenuste pakkumisega.

 

Hinnakiri  (al.01.08.21)

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eest maksab Töötukassa, sinule on teenused tasuta.

Ühe tunni sisse on arvestatud kokku 60 minutit spetsialistitööd, millest 45 minutit kulub kliendikohtumisele.

Tavalise rehabilitatsiooniplaani kestvuseks on 12 kuud ja rahastatavaks summaks 1800 EUR.

Vajadusel maksab Töötukassa sulle (olenemata sellest, kas oled töötuna registreeritud või mitte)  rehabilitatsiooniteenusel osalemisel ka sõidu-ja majutustoetust.

Psühholoogi nõustamine
individuaalnõustamine 50 EUR
grupinõustamine 20 EUR / in

Kogemusnõustamine
individuaalnõustamine 40 EUR
grupinõustamine 15 EUR / in

Sotsiaaltöötaja nõustamine
individuaalnõustamine 50 EUR

Loovterapeudi töö
individuaalnõustamine 50 EUR
grupinõustamine 20 EUR / in

Füsioterapeudi töö
individuaalnõustamine 50 EUR
grupinõustamine 20 EUR / in

Psühhiaatri konsultatsioon
individuaalnõustamine 75 EUR

Hinnakiri kuni 31.07.21

 

Meie rehabilitatsioonimeeskond

Libertas Kliiniku spetsialistid on erinevate koolkondade väljaõppe ja erineva taustaga. Meie rehabilitatsioonikeskuse üheks eeliseks on oma toibumiskogemusega kogemusnõustajaid –  need on inimesed,  kes on ise olnud sõltuvuses, depressioonis, kannatanud ärevushoogude all või kogenud muid elulisi kriise. Tänaseks on nad läbinud nõustamiskoolituse ja valmis oma kogemuste pinnalt teisi, kellel sama teekond jalge all, abistama ja toetama.

Psühholoogid

Kaja Laidre

Kaja Laidre

Kaja on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia instituudi ja omab magistrikraadi psühholoogias, spetsialiseerumisega organisatsioonipsühholoogiale. Kaja on läbinud kognitiivse käitumisteraapi

Age Tammeorg

Age Tammeorg

Oman psühholoogiaalast kõrgharidust, ning olen ennast täiendanud kognitiiv-käitumisteraapia, süsteemse pereteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia ning teadveloleku koolitustel.

Elena Ermakova

Elena Ermakova

Töötan täiskasvanutega ning alates 2010 aastast ka käitumisraskustega lastega ning nende vanematega. Kasutan inimeste aitamiseks dialooge, vaikust, loovteraapiat, muinasjututeraapiat, lõõgastush

Teele Ööbik

Teele Ööbik

Olen hariduselt psühholoog ja psühhoterapeut, see tähendab - ma olen sulle toeks, kui sa tunned, et mõni mure on liiga keeruline ise lahendada või raske üksi kanda. Olen sulle teekaaslaseks ja a

Ingrid Tiido

Ingrid Tiido

Olen hariduselt psühholoog, täiendanud ennast perelepituse ja supervisiooni (töönõustamise) valdkonnas.

Lilija Litvinenko

Lilija Litvinenko

Töötanud aastaid psühholoogina, nii individuaalselt kui gruppides. Töötanud lastega, noortega ja täiskasvanutega. Olnud bakalaureuse tööde juhendaja ning bakalaureuse tööde kaitsmise komisjo

Pille Varmann

Pille Varmann

Psühhiaater-psühhoterapeut. Olen rohkem kui 30-aastase töökogemusega arst spetsialiseerumisega sisehaigustele ja psühhiaatriale. Olen läbinud gestaltteraapia väljaõppe, alates 2013. aastast o

Anne-Liis Olt

Anne-Liis Olt

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli, sotsiaalteaduse magistriõppe psühholoogia erialal 2015 aastal. Ma olen end täiendanud süsteemse pereteraapia algkursusel (2018) ja koolitustel, mis keskendusid

Loovterapeut

Ene Kivi

Ene Kivi

Loovterapeut

Loovterapeut. Kunstiteraapia on psühhoteraapia vorm, milles kunsti ja loomingut kasutatakse teraapilistel eesmärkidel. Eesmärgiks on kunsti ja loomingu kaudu mõjutada inimese emotsionaalset ja kog

Füsioterapeut

Katrin Koolmeister

Katrin Koolmeister

Füsioterapeut

Füsioterapeut. Hariduse olen omandanud Tartu Ülikoolis kehakultuuriteaduskonnas  füsioteraapia erialal. Ülikooli lõpetamise järgselt  töötasin füsioterapeudina Pärnu Lastepolikliinikus. Ol

Sotsiaaltöötajad

Marina Eero

Marina Eero

Sotsiaaltöötaja, teenuste ja rehabilitatsioonimeekonna juht

Olen hariduselt tervisejuht (nõustamise suund), täiendanud end sotsiaaltöö ja psühholoogia alal Tallinna Ülikoolis.

Jekaterina Smirnova

Jekaterina Smirnova

Sotsiaaltöötaja, andragoog, võlanõustaja

Oman kogemust erinevas vanuses ja soost inimeste nõustamisel ja koolitamisel. Tänu Hiv-positiivsete inimeste võrgustikus sotsiaaltöötajana töötamisele on mul teadmised erinevate sotsiaalteenust

Kogemusnõustajad

Kätlin Tanin

Kätlin Tanin

Läbi Libertase kaassõltuvuse taastumisprogrammi olen hakanud vaatama iseendale uue tervema pilguga, tunnen ennast rahulikumana, armsatatuna ja minu suhted lähedastega on muutunud. Mõistsin, et kõ

Iren Presmann

Iren Presmann

Iren saab aidata depressiooni või läbipõlemise kogemusega. Iren on Sinu jaoks olemas, kui tunned rahulolematust, pidevat ärevustunnet, soovid oma elus midagi muuta, oled ülitundlik, liigselt enes

Caty Lebedev

Caty Lebedev

Olen pikast narkootikumide tarvitamisest taastumiskogemusega kogemusnõustaja. Läbinud ise 9-kuulise sõltuvushaigete rehabilitatsiooniprogrammi ja teinud läbi mitmeid sõltuvuse teemadel koolitusi.

Ingrid Johanna Walls

Ingrid Johanna Walls

Kõike, mida elu on mulle täna andnud, saan nautida südamega, sest leitsin abi oma sõltuvusest paranemiseks. Läbi isikliku taastumise kogemuse ja kogemusnõustajana spetsiaalse väljaõppe saanuna

Külli Õiglane

Külli Õiglane

Kui sa soovid oma elus teha muudatusi, siis olen nõus sinuga sellele teele asuma. Teekaaslasena saan pakkuda sulle seda, mida ise olen omal rännakul kogenud ja endale teadvustanud. Sellel teel läbi

Andres Põhjala

Andres Põhjala

Kogu minu täiskasvanuelu jooksul on mul probleem olnud sõltuvustega. Suurimateks neist on alkoholisõltuvus ja kaassõltuvus. Läbi terapeudiõpingute transpersonaalse psühholoogia koolis Teadlik

Piret Eit

Piret Eit

Olen sidunud oma elu lastele ja noortele eeskujuks ja innustajaks olemisega. Olen töötanud lasteaias, huvikoolis, noortekeskuses, kutsekoolis, ülikoolis ja nüüd Libertases. Aastal 2010 omandasin

Ethel Elor

Ethel Elor

Kaassõltuvuse kogemusnõustaja. Omab kogemust kaassõltuvuse mõjudest kõigis eluvaldkondades ja suhetes ning on jätkuval taastumise teekonnal. Läbinud Libertase kaassõltuvuse grupitöö programm

Kalle Hallik

Kalle Hallik

Alko-narkosõltuvuse ja kaassõltuvuse nõustaja. Kalle on keskuse asutajaliige ja juhtiv sõltuvusnõustaja. Omab 19 aasta pikkust isiklikku taastumiskogemust.

Kristi Leppik

Kristi Leppik

Kui ma pean end kuidagi määratlema, siis olen ma kunstnik, see on viis, kuidas elu mind kõnetab ja kutsub. Aga mul on veel üks kirg, see on psühholoogia, ja seda mu enda häirituse pärast, ma ol

Sõltuvusnõustajad

Caty Lebedev

Caty Lebedev

Sõltuvusnõustaja

Olen pikast narkootikumide tarvitamisest taastumiskogemusega kogemusnõustaja. Läbinud ise 9-kuulise sõltuvushaigete rehabilitatsiooniprogrammi ja teinud läbi mitmeid sõltuvuse teemadel koolitusi.

Artjom Uvarov

Artjom Uvarov

Sõltuvusnõustaja

Omab isiklikku alkoholi ja uimastisõltuvuse kogemust. Läbinud kogemusnõustamise koolituse. Libertase rehabilitatsioonimeeskonna liige.

Kalle Hallik

Kalle Hallik

Kogemus- ja sõltuvusnõustaja, ettevõtte juhataja

Alko-narkosõltuvuse ja kaassõltuvuse nõustaja. Kalle on keskuse asutajaliige ja juhtiv sõltuvusnõustaja. Omab 19 aasta pikkust isiklikku taastumiskogemust.

Andres Põhjala

Andres Põhjala

Kogemus- ja sõltuvusnõustaja, Tartu osakonna juht

Kogu minu täiskasvanuelu jooksul on mul probleem olnud sõltuvustega. Suurimateks neist on alkoholisõltuvus ja kaassõltuvus. Läbi terapeudiõpingute transpersonaalse psühholoogia koolis Teadlik

Ingrid Johanna Walls

Ingrid Johanna Walls

Sõltuvusnõustaja, büroojuht

Kõike, mida elu on mulle täna andnud, saan nautida südamega, sest leitsin abi oma sõltuvusest paranemiseks. Läbi isikliku taastumise kogemuse ja kogemusnõustajana spetsiaalse väljaõppe saanuna

Rehabilitatsiooniteenusele registreerimine

Võta ühendust teenuse korraldajaga või registreeri läbi alloleva vormi. 

Marina Eero

Marina Eero

Sotsiaaltöötaja, teenuste ja rehabilitatsioonimeekonna juht

Olen hariduselt tervisejuht (nõustamise suund), täiendanud end sotsiaaltöö ja psühholoogia alal Tallinna Ülikoolis.