Loading

Lastevanemate tugigrupp

Lastevanemate tugigrupp

Lastevanemate-grupp

Libertase lastevanemate tugigrupp on kokkusaamiskoht eelkõige lastevanematele. Tugigruppi kogunevad inimesed, kes soovivad saada ja jagada üksteisele vastastikku abi, toetust ja kogemusi, et hakkama saada lapsevanema vastutusrikka rolliga. Et hakkama saada laste kasvatamisel tekkinud probleemidega kui justkui kelleltki abi saada ei ole.

Grupp on üles ehitatud grupiliikmete vastastikusele austusele ja jagatud vastutusele. Lastevanemate tugigrupp lähtub kogemusnõustamise põhimõtetest ja seda juhib väljaõppinud ning oma kogemusega kogemusnõustaja.

Libertase lastevanemate tugigrupp loob oma liikmetele hetkel puuduva tugivõrgustiku, kus kogemusi saab vahetada teiste sarnaste muredega inimestega. Grupinõustamine võimestab ja pakub emotsionaalset tuge erinevate probleemide lahendamisel. Grupp toimub TALLINNAS ja TARTUS.

Lastevanemate gruppi
REGISTREERUMINE

Kellele

Libertase lapsevanemate tugigrupp on mõeldud erinevas vanuses laste vanematele. Samas ka kõigile neile, kes on igapäevaselt seotud laste kasvatamise ja koos sellega tekkinud probleemidega.

Kas sul on on keeruline/eriline laps? On sul lapsevanemana ehk endal psüühhiline häire? Tunned, et oled oma muredega üksi ning puudub tugivõrgustik, kellele toetuda? KUI NENDELE KÜSIMUSTELE VASTAD JAATAVALT, SIIS ON SEE GRUPP JUST SULLE.

I

Tugigrupi eesmärk

Teenuse eesmärgiks on nõustada lapsevanemaid erakorraliste olukordadega toimetulekuks (töötus, erivajadustega laps peres, majanduslik toimetulematus jne.) ja pere igapäevase stabiilse toimetuleku tagamiseks. Tugigrupp ehk grupinõustamine võimestab sihtgruppi pakkudes neile emotsionaalset tuge probleemide lahendamisel ning inspireerides neid lapsevanemana toime tulema, aktiivselt osa võtma ühiskondlikust elust ja naasema tööellu.

Libertase Lastevanemate tugigrupi eesmärgist lähtuvad ülesanded on:

 • jõustada grupi liikmeid;
 • pakkuda lapsevanematele informatiivset ja emotsionaalset tuge erinevate elus ette tulevate olukordadega toimetulekuks;
 • juhendada lapsevanemaid lapsele turvalise kasvukeskkonna kujundamisel;
 • juhendada lapsevanemaid laps–vanem turvalise ja toetava suhte kujundamisel;
 • abistada lapsevanemaid sisemiste jõuvarude avastamisel ja jõuvarude kasvatamisel, et nad suudaksid tagada kõikide pereliikmete heaolu;
 • lapsevanemate teadlikkuse tõstmine kogukonna ressursside kasutamisel;
 • julgustada lapsevanemaid vastastikku toetust jagama ja koos tegutsema.

I

Lühikirjeldus

Tugigrupi läbiviimisel lähtuvad nõustajad kogemusnõustamise põhimõtetest. Nendest lähtuvalt on tugigrupp vastastikuse toetuse süsteem, kus sarnase probleemiga inimesed saavad kokku selleks, et saada ja jagada vastastikust abi, toetust ja kogemusi ning nende omavaheline suhe on rajatud vastastikusele austusele ja jagatud vastutusele. (Kogemusnõustamise teenus – soovituslik juhend. EV Sotsiaalministeerium.)

Regulaarne tugigrupis osalemine pakub osalejatele suuremat tuge ning on teatud määral loomuliku sõprusringi asendajaks. See on vajalik, sest rohkem või vähem keeruliste probleemidega peresid pigem tõrjutakse ühiskonnas, samuti võib juba probleemidega kimpu jäänud inimene ise tunda suurt häbi ja arvata, et ta ei ole võrdväärne ühiskonna liige. Ühiskonna suhtumist vaimse tervise häiretesse on raske muuta, kuid tugigrupi abiga saame aidata muuta inimese suhtumist iseendasse.

Libertase tugigrupp loob Sulle selle puuduva tugivõrgustiku, kus saad kogemusi vahetada teiste sarnaste muredega lapsevanematega.

Seega ootame Teid tugigruppi, et koos areneda ja leida lahendusi lapsevanemana kasvamise teel.

I

Grupitöö reeglid

  • kõik, mida me räägime, jääb meie vahele
  • usalduslikkus
  • lahkus
  • toetus
  • osalemisõigus
  • vaikimisõigus

Kus ja millal

TALLINNAS - Lastevanemate rühm käib koos Libertase Tallinna ruumides aadressil Koskla 16, III korrus (sissepääs maja tagant, parklapoolsest küljest) üle nädala neljapäeviti, rühma algus 18:00.
Järgmine grupp 11.08.
Head puhkust!

Grupis osalemiseks kindlasti vajalik eelnev registreerimine.

Hinnad

lastevanemate grupp
Ootame Teid gruppi, et koos areneda ja leida lahendusi lapsevanemana kasvamise teel.

Lastevanemate gruppi
REGISTREERUMINE