Loading

Bipolaarse häire grupp

Bipolaarse häire grupp

bipolaarne häire

Libertases käib koos bipolaarse häire grupp. Bipolaarne meeleoluhäire ehk bipolaarne häire on psüühikahäire, mille korral vahelduvad kõrgenenud meeleolu, aktiivsuse ja energiaga perioodid (hüpomaania) meeleolu, aktiivsuse ja energia alanemise perioodidega (depressioon).

Oleme Libertases grupiusku inimesed ja oleme täheldanud, et eestlased ei karda enam oma lugusid gruppides jagada. Üle teisipäeva käib Libertase ruumides koos bipolaarsete inimeste tugigrupp, kus neid lugusid ja kogemusi jagada saab. Grupp töötab esialgu avatud grupi põhimõttel.

Tugigrupp on mõeldud inimestele, kellel on diagnoositud või kes ise kahtlustavad, et neil on bipolaarne meeleoluhäire. Grupi eesmärgiks on toetada selle häirega inimeste taastumisprotsessi, täisväärtuslikku elu ning eneseväljendamist ja arendamist. Grupi metoodika on psühhohariduslik grupitöö.

Bipolaarse häire gruppi
REGISTREERIMINE

Bipolaarsus - mis see on?

Bipolaarse meeleoluhäire korral vahelduvad depressiooni ehk masenduse ning maania ehk kõrgenenud meeleolu ja aktiivsuse episoodid. Ligi pooltel juhtudest on esimeseks episoodiks depressioon. Seega muutub nauditavaks pääsemine depressiooni koormast ja maaniaperioodi peetakse terve olemise perioodiks. Ravimata jäänud bipolaarne häire võib viia töölt väljalangemiseni, suhete katkemiseni, alkoholismini, narkomaaniani, toitumishäireteni, kibestumiseni ja ca 20%-l kahjuks ka enesetapuni.

Maniakaalsele faasi ja depressiooni vahel võib olla, kuid ei pruugi, ka nn stabiilne faas. Tõusud ja mõõnad võivad vahelduda nii päevade, nädalate kui kuudega. Taoline vaheldumine hakkab kurnama füüsilist tervist, raske suhelda ja igapäevaselt toime tulla oma eluga.

Esimene depressiooni või mania episood esineb tavaliselt kas teismeeas või varases täiskasvanueas, enam kui pooltel juhtudel algab haigus enne 25-ndat eluaastat. Esimese episoodi puhul on raske aru saada, et tegemist on bipolaarse häirega, kuna teist faasi ei ole veel ette tulnud. Siiski võib tõenäolisemalt arvata, et on tegu selle häirega, kui esimene episood on mania tunnustega – siis tuleks väga hoolikalt jälgida, kas hiljem tekib ka depressiooni sümptomeid. Paljud maania all kannatavad inimesed on täheldanud selle häire sesoonsust - enim esineb maaniat kevadperioodil, vähem suvel  ja ainult vähesel osal inimestest on maania talviti.

Alanenud meeleolu perioodid sarnanevad bipolaarse meeleoluhäire korral tavalise depressiooniga. Maania ajal on patsient ülienergiline, sage on ideedetulv, tihti võtab ta endale võimatuid ülesandeid, mida üritab ka täita. Sageli loobuvad patsiendid täielikult unest ja söömisest, mis viib üldise kurnatuseni. Kui maaniaga kaasnevad psühhootilised sümptomid, võib patsient meelepetete või luulude ajel olla ohtlik enesele ja teistele ning vajab tingimata hospitaliseerimist.

Sageli esineb maania asemel hüpomaania, mille korral on meeleolu võrreldes tavapärasega vaid pisut tõusnud. Eriti sellistel juhtudel on võimalik, et ümbritsevad ei suuda näiliselt suurenenud töövõimes (mis on sageli sihipäratu) probleemi näha ega häiret ära tunda.

Bipolaarne meeleoluhäire on paljude allikate väitel sügavalt aladiagnoositud haigus. Enamik patsientidest saab diagnoosi 5–7 aastat pärast depressiooni diagnoosi.

Bipolaarse häire grupi eesmärk:

Grupi üldiseks eesmärgiks on toetada bipolaarse häirega inimeste taastumisprotsessi, täisväärtuslikku elu ning eneseväljendamise oskuste täiendamist ja enesearengut. Sellest tulenevalt õpetame tugigrupis klientidele paremaid  toimetuleku-, probleemilahendus- ja  eneseregulatsiooni oskusi.

Selle saavutamiseks toimuvad grupis:

 • kohtumised sarnase probleemiga inimestega
 • toetavad vestlused ja kogemuste vahetamised
 • uuste oskuste harjutamine bipolaarse häirega toimetulekuks

 

Oodatavad tulemused:

 • bipolaarse meeloluhäirega inimene tunneb end tasakaalustatuna, toetatuna ja enesekindlamalt
 • kasvab võime tegutseda iseseisvalt ja oma eesmärkidest lähtuvalt
 • meeleoluhäirega inimeste omavaheline võrgustik ja koostöö tugevnevad

Grupi moodustamise reeglid

Bipolaarse häire grupp on moodustatud järgnevate reeglite järgi:

 • grupp on avatud
 • kogu informatsioon on konfidentsiaalne
 • grupi suurus on maksimaalselt 12 inimest - seepärast on vajalik igakordne eelregistreerimine
 • grupitöö pikkus 2 tundi
 • kohtumised toimuvad 2 korda kuus

Vajadusel on osalejatel võimalus jätkata tööd kaassõltuvuse- vs sõltuvuse tugigrupis. Samuti on grupis osalejatel vajadusel võimalus teha individuaaltööd kogemusnõustaja või psühholoogiga.

I

Kohtumiste ülevaade

 1. Esimene blokk: grupi moodustamine ja turvalise keskkonna loomine
 2. Teine blokk: psühho-edukatiivne blokk
 3. Kolmas blokk praktilised oskused ja tehnikad häire erinevate etappidega toimetulekuks
 4. Neljas blokk: uute oskuste kinnistamine
 5. Uute inimeste lisandumisel toimub alati Esimene blokk

Grupitöö reeglid

 • kõik, mida me räägime, jääb meie vahele
 • usalduslikkus
 • lahkus
 • toetus
 • osalemisõigus
 • vaikimisõigus

Kus ja millal

Grupp käib koos Libertase Tallinna ruumides aadressil Koskla 16 kell 18:00 üle teisipäeviti e sel suvel järgmistel kuupäevadel:
07.06,
21.06,
05.07,
19.07,
02.08,
16.08,
30.08
.
Grupis osalemiseks kindlasti vajalik eelnev registreerimine.

KI

I

Meie grupijuhid

kristi-leppik-libertase-kogemusnõustaja

Kui ma pean end kuidagi määratlema, siis olen ma kunstnik, see on viis, kuidas elu mind kõnetab ja kutsub. Aga mul on veel üks kirg, see on psühholoogia, ja seda mu enda häirituse pärast, ma olen seda

Maksumus

Grupp on tasuline.

Bipolaarse häire grupp

Lepinguliste klientide hind on vastavalt esitatud hinnapakkumistele ja sõlmitud lepingutele.


Registreerumine

Enne esimest korda gruppi tulemist täida palun registreerimisvorm

Registreeru

Bipolaarse häire gruppi registreerumine