Loading

Kogemusnõustajate koolitus

Kogemusnõustajate koolitus

Alustab 26. augustil 2021. a.
Kogemusnõustamise koolitus

Kes on kogemusnõustaja?

,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.” (allikas: Kogemusnõustamise juhend, Sotsiaalministeerium 2014)

Meie kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilise kriisiga toimetulemisele, mis kaasneb iga tõsise tervisekahjustuse või elu väljakutsuvate muutustega. Selle läbinuna on võimalik toetada kliente füüsiliste ja psühholoogiliste probleemide teemades. Muuhulgas siis, kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline puue vmt.

Koolitusele REGISTREERIMINE

Kui sa

 • omad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest
 • soovid kasutada oma kogemust teiste toetamiseks
 • oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad teistele positiivseks eeskujuks olla
 • saad kindlalt öelda, et kliendid ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks
 • oled valmis mõned kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele
 • oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama

…siis oled oodatud meie kogemusnõustajate koolitusele!

"Kogemusnõustaja baaskoolitus" õppekava

Millest kogemusnõustajate koolitus koosneb?

1. osa – Koolitus

Teemad

 1. Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 akh
 2. Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 akh
 3. Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused 8 akh
 4. Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 akh
 5. Esmased nõustamisoskused ja tehnikad 27 akh
 6. Baasteadmised ja oskused kriisitöös 14,5 akh
 7. Baasteadmised ja oskused grupitöös 14,5 akh

Kokku 80 akh

2. osa – Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid

Praktika – vähemalt 30 akh kontakttööd (järgneb koolitusele.)

Praktiseerimise võimalusi otsitakse koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast – füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema. Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana.

Praktikajuhendamine õppegrupis
Supervisiooni päevi on 1, a’ 8 akh.
Kovisioonipäevi on 2, a' 9 akh.
Kokku praktikajuhendamist 26 akh.

Kirjalik lõputöö sisaldab
enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)
kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)
praktikakogemuse reflektsiooni (kirjeldus ja analüüs)
Kokku 7-8 lk
Lõputöö/ eksami maht 8 akh

Koolituse auditoorse töö maht on 144 akh – koolituspäevad, praktika, praktikajuhendamine

Iseseisva töö maht on 38 akh – Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon,

Vaata ka riikliku õppekava faili ning Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud kogemusnõustamise teenuse juhendit.

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri.

Lisaks viiakse läbi eelintervjuud grupiintervjuu vormis.

Eelgrupiintervjuud: 28.07 17.30-19.00 ja 09.08 17.30-19.00

Õppetöö aeg

Õppegrupp alustab 26. augustil 2021

Registreerimine gruppi ja küsimused: caty@libertas.ee, tel 5631 6013.

26. august 2021Tutvumine, korralduslik pool, sissejuhatus kogemusnõustamisse, nõustamise alused
09. september 2021Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused
10. september 2021Isikliku taastumiskogemuse analüüs
22. september 2021Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
23. september 2021Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
24. septemberi 2021Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
05. oktoober 2021Baasteadmised ja oskused kriisitöös
06. oktoober 2021Baasteadmised ja oskused kriisitöös+1 ENO
13. oktoober 2021Supervisioon, praktika juhendamine
21. oktoober 2021Baasteadmised ja oskused grupitöös
22. oktoober 2021Baasteadmised ja oskused grupitöös
12. november 2021Kovisioon, praktika juhendamine
24. november 2021Kovisioon, praktika juhendamine
28. jaanuar 2022Lõputöö/eksam

Lõputööde esitamise tähtaeg 18. jaanuar 2022

Koolituse lõpetamise tingimused

 1. Min 80% osalemine auditoorses ja kontakttundidega töös (koolituspäevad, praktika, praktika juhendamine)
 2. Kirjaliku või praktilise lõputöö õigeaegne esitamine ja koolitaja(te) positiivne hinnang sellele
 3. Positiivne hinnang osalejale  praktikajuhendajalt/superviisorilt, kes esitavad hinnangu koolitusasutusele kirjalikult.
 4. Kirjalik positiivne hinnang koolitaja(te)lt osaleja õppetööle, praktikale ja lõputööle.

Koolituse maksumus  1294 

Koolitajad                     

Ingrid Tiido psühholoog
Ingrid Tiido

Psühholoog, superviisor, koolitaja

https://libertas.ee/wp-content/uploads/2020/08/LiisaPaavel-300x200.jpg
Liisa Paavel

Psühhoterapeut, kogemusnõustaja, grupijuht ja koolitaja. 

INFO JA REGISTREERIMINE