Loading

Kogemusnõustajate koolitus

Kogemusnõustajate koolitus

Kogemusnõustajate koolitus

Kes on kogemusnõustaja?

,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.” (allikas: Kogemusnõustamise juhend, Sotsiaalministeerium 2014)

Meie kogemusnõustajate väljaõpe on suunatud psühholoogilise kriisiga toimetulemisele, mis kaasneb iga tõsise tervisekahjustuse või elu väljakutsuvate muutustega. Selle läbinuna on võimalik toetada kliente füüsiliste ja psühholoogiliste probleemide teemades. Muuhulgas siis, kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline puue vmt.

Koolitusele REGISTREERUMINE

Kui sa

 • omad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest
 • soovid kasutada oma kogemust teiste toetamiseks
 • oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad teistele positiivseks eeskujuks olla
 • saad kindlalt öelda, et kliendid ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks
 • oled valmis mõned kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele
 • oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama

…siis oled oodatud meie kogemusnõustajate koolitusele!

Millest kogemusnõustajate koolitus koosneb?

1. osa – Koolitus

Teemad

 1. Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 akh
 2. Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 akh
 3. Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused 8 akh
 4. Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 akh
 5. Esmased nõustamisoskused ja tehnikad 26 akh
 6. Baasteadmised ja oskused kriisitöös 15 akh
 7. Baasteadmised ja oskused grupitöös 15 akh

Kokku 80 akh

2. osa – Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid

Praktika – vähemalt 32 akh kontakttööd (järgneb koolitusele.)

Praktiseerimise võimalusi otsitakse koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast – füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema. Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana.

Praktikajuhendamine õppegrupis
Supervisiooni päevi on 1, a’ 8 akh ja need toimuvad Tallinnas.

 • Kirjalik lõputöö sisaldab
  enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)
  kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)
  praktikakogemuse reflektsiooni (kirjeldus ja analüüs)
  Kokku 7-8 lk

Koolituse auditoorse töö maht on 144 akh – koolituspäevad, praktika, praktikajuhendamine

Iseseisva töö maht on 38 akh – Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon,

Vaata ka riikliku õppekava faili ning Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud kogemusnõustamise teenuse juhendit.

Отзывы:

Обучение дало мне не только новые знания о методах консультирования, но и возможность посмотреть на себя с другой, новой для меня точки.

Роман


Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri.

Lisaks viiakse läbi eelintervjuud grupiintervjuu vormis.

Eelgrupiintervjuud: 08.09 17.30-19.00 ja 17.09 17.30-19.00

Õppegrupp alustab 01. oktoobril 2020

Registreerimine gruppi ja küsimused: caty@libertas.ee, tel 56316013.

01. oktoober 2020 Tutvumine, sissejuhatus, nõustamise alused
02. oktoober 2020 Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused
09. oktoober 2020 Isikliku taastumiskogemuse analüüs
21. oktoober 2020 Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
22. oktoober 2020 Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
23. oktoober 2020 Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
05. november 2020 Baasteadmised ja oskused kriisitöös
06. november 2020 Baasteadmised ja oskused kriisitöös+1 ENO
19. november 2020  Baasteadmised ja oskused grupitöös
20. november 2020 Baasteadmised ja oskused grupitöös+1 ENO
18. detsember 2020 Praktika juhendamine
22. jaanuar 2021 Praktika juhendamine
19. veebruar 2021 Supervisioon
05. märts 2021 Lõputöö/eksam

Lõputööde esitamise tähtaeg 28. veebruar 2021

Koolituse maksumus  1294 

Koolitajad                     

Ingrid Tiido psühholoog
Ingrid Tiido

Psühholoog, superviisor, koolitaja

https://libertas.ee/wp-content/uploads/2020/08/LiisaPaavel-300x200.jpg
Liisa Paavel

Psühhoterapeut, kogemusnõustaja, grupijuht ja koolitaja. 

INFO JA REGISTREERIMINE