Vaimse tervisega seotud häired ning sõltuvushaigused ei langeta üksnes nende all kannataja elukvaliteeti, vaid ka tema lähedaste oma. Libertase pakutavad teraapiad aitavad ennetada ja leevendada läbipõlemist, pikaajalist stressi, depressiooni, bipolaarset häiret, ärevushäireid ja erinevaid sõltuvusi.

Libertas kliinikust, mis avas uksed 2016. aastal sõltuvushaiguste kliinikuna, on tänaseks kujunenud laiapõhjaline vaimse tervise keskus, mis on koondanud tähelepanu täiskasvanute meeleolu- ja stressispektri häirete valdkonnale üldisemalt.


Abivajajate toetamiseks on kliinikus välja töötatud erinevad rühmatöö- ja koolitusprogrammid. Kasutusel on Living in Balance’i, Relapse Preventioni ja Project Matchi eestikeelsed programmid.

Tugigrupid aitavad vahetada kogemusi

Sel sügisel jätkavad tööd meie populaarsed grupid nii Tallinnas kui ka Tartus, aga juurde on tulemas ka rida uusi gruppe.

Neid, kes tunnevad, et on hädas depressiooniga, kannatavad ärevushäire, masenduse või läbipõlemise all ning on eluga ummikusse sattunud, saab Libertas aidata vaimse tervise probleemide suunale keskendunud grupi, nn depressioonigrupi kaudu.

Depressioonigrupi tegevuse eesmärgiks on enesehinnangu tõus, soov iseseisvalt tegutsema hakata ja kõige olulisem – sarnase probleemiga inimestega võrgustiku ja koostöö teke.


Selleks, et grupiga liituda, pole diagnoosi olemasolu vajalik. Osaleda võivad ka depressioonis inimese lähedased või perekonnaliikmed, et lähedast paremini mõista ja toetada ning samas ka ennast hoida, et tuge pakkudes ise mitte läbi põleda.


Lapsevanematele, kellel on erivajaduse või keerulise iseloomuga lapsed, HEV-lapsed, mõeldud tugigrupp koondab sarnase kogemusega liikmeid, mis tagab, et abivajajad hakkavad tajuma sotsiaalset tuge ning emotsionaalset lohutust ja toetust. Grupiteraapiast saavad abi ka need lapsevanemad, kellel endal on psüühikahäire (depressioon, ärevushäire, foobiad).


Juba aastaid tegutsevad Tallinnas ja Tartus kaassõltuvuse (suhtesõltuvuse) grupid, mis on suunatud inimestele, kes märkavad, et suurem osa nende ajast läheb lähedaste ja ka laiemalt teiste inimeste aitamisele ning nende isiklikud vajadused on jäänud tagaplaanile. Grupi juhtideks on nõustajad, kes omavad sarnast kogemust ning seeläbi mõistavad grupis osalejate probleemi, et aidata neil kaassõltuvusest vabaks saada.


Jätkuvalt saavad kliinikust abi sõltuvusprobleemide all kannatajad. Tartus tegutseb juba 3 aastat 12–19-aastaste alkoholi ja narkootiliste ainetega pahuksisse sattunud noorte grupp, kuhu on kaasatud eraldi grupina ka nende vanemad. Alates sellest sügisest saab sellele teenusele ka Tallinnas. Grupis läbiviidav programm koosneb grupi- ja individuaalteraapiast, mida toetavad koduülesanded ja loovteraapia harjutused. Rühmatöös käsitletakse teemasid, mis on seotud sõltuvusainete tarvitamise ja nendega seonduvate tagajärgede analüüsimisega.


Programm koosneb kümnest sessioonist ning sinna kuulub näiteks eelnevate sõltuvusainete tarvitamiskogemuste arutelu ja neile hinnangu andmine; õpetus elu nautimiseks ilma aineteta; suhtlema õppimine jne. Individuaalses nõustamises saab noor rääkida isiklikel teemadel, millest ta rühmas rääkida ei soovi või ei julge.


Tallinnas on eraldi grupid nii eesti- kui ka venekeelsetele klientidele, Tartus eestikeelsed ja Narvas venekeelsed. Tallinnas oleme valmis teenindama ka inglise keeles. Tugigruppe juhivad pikaajalise kogemusega kogemusnõustajad.

Oluline koht kogemusnõustamisel


Libertases on kogemusnõustajad läbinud põhjaliku koolituse kohapeal ning teevad oma tööd hingega. Kuna kogemusnõustaja on läbinud sama teekonna mis abivajaja, siis oskab ta oma kogemuse kaudu aidata – rääkida, kuidas ta probleemist vabanes, jagada praktilisi nõuandeid ning see võib anda olukorrale hoopis uue vaatenurga. Samas ei ole kogemusnõustaja lahenduste pakkumisega pealesuruv, vaid arvestab, et iga juhtum on ainukordne ning seda kogev inimene erinev.


Individuaalselt suhtleme ja nõustame kolmes keeles – eesti, vene ja inglise – ning füüsiliselt asume kolmes linnas: Tallinnas, Tartus ja Narvas.

Artikkel ilmus “Maalehes” 02.09.21

Jälgige meid ka sotsiaalmedias:
RSS
Follow by Email
Twitter
Visit Us
Follow Me