Loading

Kogemusnõustajate koolitus

Kogemusnõustajate koolitus

Alustab juba 29. mail 2021
kogemusnõustajate-koolitus

Kes on kogemusnõustaja?

,,Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalsetsotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.” (allikas: Kogemusnõustamise juhend, Sotsiaalministeerium 2014)

Meie kogemusnõustajate koolitus on suunatud psühholoogilise kriisiga toimetulemisele, mis kaasneb iga tõsise tervisekahjustuse või elu väljakutsuvate muutustega. Selle läbinuna on võimalik toetada kliente füüsiliste ja psühholoogiliste probleemide teemades. Muuhulgas siis, kui probleemid kaasnevad keeruliste olukordadega, näiteks töötus, füüsiline puue vmt.

Koolitusele REGISTREERIMINE

Kui sa

 • omad kogemust mõnest füüsilisest haigusest või psüühikahäirest taastumises või pikaajalise keerulise olukorraga toimetulemisest
 • soovid kasutada oma kogemust teiste toetamiseks
 • oled jõudnud taastumistöös või toimetulemises nii kaugele, et näed juhtunut positiivses valguses ja saad teistele positiivseks eeskujuks olla
 • saad kindlalt öelda, et kliendid ei oleks sinu puuduvate või puudulike lähisuhete asendajateks
 • oled valmis mõned kuud pühendama oma aega ja energiat õppimisele
 • oled valmis veel rohkem enese sisse vaatama

…siis oled oodatud meie kogemusnõustajate koolitusele!

 

 

"Kogemusnõustaja baaskoolitus" õppekava

Millest kogemusnõustajate koolitus koosneb?

1. osa – Koolitus

Teemad

 1. Sissejuhatus kogemusnõustamisse 2,5 akh
 2. Nõustamise alused, nõustamiseetika 5,5 akh
 3. Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused 8 akh
 4. Isikliku taastumiskogemuse analüüs 8 akh
 5. Esmased nõustamisoskused ja tehnikad 26 akh
 6. Baasteadmised ja oskused kriisitöös 15 akh
 7. Baasteadmised ja oskused grupitöös 15 akh

Kokku 80 akh

2. osa – Praktika, lõputöö ja iseseisva töö protsessid

Praktika – vähemalt 32 akh kontakttööd (järgneb koolitusele.)

Praktiseerimise võimalusi otsitakse koostöös osalejate ja koolitusorganisatsiooniga, lähtudes õppija kogemusest ja teemast – füüsiline haigus, psüühikahäire vm teema. Praktikaperioodil on vajalik koostöö individuaalse praktika-juhendajaga, kes annab praktika lõppedes omapoolse hinnangu. Praktiseerija kirjutab praktikakogemuse analüüsi kirjaliku lõpuöö osana.

Praktikajuhendamine õppegrupis
Supervisiooni päevi on 1, a’ 8 akh ja need toimuvad Tallinnas.

 • Kirjalik lõputöö sisaldab
  enesereflektsiooni (väljaõppe kogemuse kirjeldus ja analüüs)
  kohustusliku kirjanduse reflektsiooni (kohustuslike raamatute ja konspektide lugemismaht kokku ca 350 lk)
  praktikakogemuse reflektsiooni (kirjeldus ja analüüs)
  Kokku 7-8 lk

Koolituse auditoorse töö maht on 144 akh – koolituspäevad, praktika, praktikajuhendamine

Iseseisva töö maht on 38 akh – Iseseisev töö õppekirjandusega, taastumisloo kirjalik läbitöötamine, praktikapäeviku täitmine, enesereflektsioon,

Vaata ka riikliku õppekava faili ning Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud kogemusnõustamise teenuse juhendit.

Kandideerimine

Kandideerimiseks tuleb esitada motivatsioonikiri.

Lisaks viiakse läbi eelintervjuud grupiintervjuu vormis.

Eelgrupiintervjuu zoomis: 15.05  kell 13.00-16.00 

 

Õppetöö aeg

Õppegrupp alustab 29. mail 2021

Registreerimine gruppi ja küsimused: caty@libertas.ee, tel 5631 6013.

29. mai 2021Tutvumine, korralduslik pool, sissejuhatus kogemusnõustamisse, nõustamise alused
30. mai 2021Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused
12. juuni 2021Isikliku taastumiskogemuse analüüs
13. juuni 2021Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
26. juuni 2021Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
27. juuni 2021Esmased nõustamisoskused ja tehnikad
10. juuli 2021Baasteadmised ja oskused kriisitöös
11. juuli 2021Baasteadmised ja oskused kriisitöös+1 ENO
24. juuli 2021Baasteadmised ja oskused grupitöös
25. juuli 2021Baasteadmised ja oskused grupitöös
14. august 2021Praktika juhendamine
04. september 2021Praktika juhendamine
25. september 2021Supervisioon
23. oktoober 2021Lõputöö/eksam

Lõputööde esitamise tähtaeg 11. oktoober 2021

Koolituse maksumus  1294 

Koolitajad                     

kaja-laidre- psühholoog
Kaja Laidre

Psühholoog, koolitaja

https://libertas.ee/wp-content/uploads/2020/11/Caty-a2-300x200.jpg
Caty Lebedev

Kogemusnõustaja ja koolitaja. 

INFO JA REGISTREERIMINE